Underholder med haren "Rotus" i bryllup. Våren 2008