FOREDRAG                                               
 
          Tema : Asperger, det skjulte syndrom


I dette foredraget deler jeg mange tanker om diagnosen Asperger syndrom. Det er informasjon som jeg har skaffet meg gjennom fagpersoner og fagmiljøer som kjenner godt til diagnosen. Har også hatt kontakt med flere mødre som har tenåringer med AS diagnose, da spesielt gjennom min siste bok, " Asperger landskap " Og ikke minst har jeg hentet noe fra voksne som selv har fått en AS diagnose. 

Jeg deler også mine egne erfaringer, betraktninger og refleksjoner rundt temaet Asperger syndrom.   jeg vil spesielt komme inn på hvordan syndromet kan berøre, eller virke inn på forskjellige mennesker og personligheter. 


Tar opp  viktige nøkkelord  i forbindelse Asperger syndrom som : 

Hovedkriteriene. Diagnosen. Empati. Trekk. Annerledeshet. Syn og holdninger. Personligheten. Stress. Egenskaper. Kosthold og miljø.  

Hvert nøkkelord vil bli behandlet grundig. 

Det vil være mulig å stille spørsmål i etterkant, og  tilhørende
oppfordres også til å ta frem trekk til nærmere drøftelse.  

Pris : 

Kr. 3000.00

Transport og evt. overnatting kommer i tillegg. 

Varighet til sammen ca. 2 timer med pause.  

 

 Har holdt foredrag på steder som :

 NAV Arendal

 Voksen habiliteringen Arendal og Grimstad

 UIA For vernepleiere.

 UIT Hab-uka i Tromsø

 Psykologforeningen i Finnmark 

 Div. andre steder i reg. av folkeakademiet.

 


tilbakemeldninger.

 Gustav Koi holdt foredraget ”Asperger. Det skjulte syndrom” Han fikk selv diagnosen Asperger i godt voksen alder, og ønsker å bidra til åpenhet og mest mulig informasjon om dette syndromet. Her på Nesna samlet foredraget ca 50 tilhørere i Sanitetsforeningens hus, og det var en lydhør og interessert forsamling som fikk både god informasjon og svar på mange spørsmål som det ble åpnet for etter foredraget. Kommentarer som kom fra publikum i ettertid sier sitt: ”Slike programmer burde vi hatt flere av”. ”Det burde vært mange flere lærere og helsearbeidere her. De møter jo folk med Asperger, og vet sikkert for lite”. ”Dette var nyttig for oss alle, og framført på en fin måte”.    

Skrevet av Olga Langset fra Nesna.


 

Om Gustav Koi sitt besøk:

Gymsalen på skolen var fylt av forventningsfulle lærere fra Dønna og Herøy som ville høre på det han hadde å fortelle. Det var også elever der som hadde Asperger, og Gustav tok seg tid til å prate etter foredraget.
Han fortalte om bøkene sine og om hvordan han som voksen familiefar endelig fikk svar på hvorfor han var som han var.
Det var en helt annen innfallsvinkel å høre han fortelle enn å lese fagbøker om temaet. Etterpå kunne vi stille spørsmål. Det ble blant annet diskutert sosiale ferdigheter, evnen til å sette seg inn i det andre tenker og føler og empati. Vennskap og "small-talk" var vi også innom. En takk til Gustav for at han bruker tida si på å reise rundt og dele sine erfaringer med andre.

Lærer fra Dønna skole.