LINKER

Asperger diagnosen 

  Linker til nettsider under som omtaler diagnosen Asperger syndrom fra forskjellige vinkler og mennesker som har diagnosen .

 

Asperger det skjulte syndrom 

https://www.napha.no/asperger_brukererfaringer  

 

Fovirrende diagnosepraksis 

Forvirrende diagnosepraksis av mennesker med Asperger syndrom (AS) - Mental Helse

 "Asperger det skjulte syndrom" publisert artikkel.

https://www.123hjemmeside.no/builder/pages/preview.aspx?pageid=18161220 

 

Linken under tar for seg et intervju om det som jeg har vært opptatt av å formidle. 

http://psykologisktidsskrift.no/om-asperger-syndrom-intervju-med-gustav-koi/

 

Denne teksten ta for seg mitt syn på empati og hvordan empati kan berøre mennesker med AS. og hva den ikke trenger å virke inn på.

 https://www.napha.no/content/21009/Asperger-syndrom-og-empati

 

Dette er en tekst som viser litt om hvordan AS personer er blitt fremstillt og oppfattet opp igjennom årene. 

 https://www.napha.no/content/21069/Synet-pa-mennesker-med-diagnosen-Asperger-syndrom

 

En anmelsele av den nye boken til Nils Kaland

https://www.napha.no/autismespekterdiagnose_eldre/

 

Avis artikkel i finnmarken om den nye boken og en nevropsykolog som var med .

 https://www.ifinnmark.no/kirkenesby/nyheter/ost-finnmark/gustav-koi-69-fikk-asperger-diagnose-i-voksen-alder-han-satt-inne-med-mange-sporsmal-og-stor-uvitenhet-na-har-han-skrevet-sin-fjerde-bok-om-temaet/s/5-112-5702?access=granted

 

 Ønsker du å høre et foredrag om Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en relativ ny å komplisert diagnose og utrede. Diagnosen er medfødt, men  mennesker med Asperger syndrom opplever den forskjellig. Det de har til felles er  hovedkriterier, som ikke er like synlge for alle. Noen går igjenom hele livet uten diagnose, fordi de enten ikke kjenner til diagnoen, eller fordi de ikke trenger noen diagnose. 

Hensikten med med mitt foredrag er å formidle  hva som er Asperger og hva som er personligheten og hva som er andre plager som ofte følger med  de med diagnosen. På den måten å kunne gi folk et best mulig nyansert bilde av mennesker med diagnosen. 

Diagnosen kan være viktig i forbindelse med skole og utdanning for å få mest mulig tilrette legging og forståelse av tilstanden. 

Se ellers mer info. på program øverst på siden.

https://folkeakademiet.no/utover/gustav-koi/    

 

Ring for en uforpliktende samtale, eller send en E-post til koi@buktaleren.no 

 Mob: 98423118