LINKER

Asperger diagnosen 

  Linker til nettsider under som omtaler diagnosen Asperger syndrom fra forskjellige vinkler og mennesker som har diagnosen .

 

Asperger det skjulte syndrom 

https://www.napha.no/asperger_brukererfaringer  

 

Fovirrende diagnosepraksis 

Forvirrende diagnosepraksis av mennesker med Asperger syndrom (AS) - Mental Helse

 

Passer noen av disse påstandene under på deg ?

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/50-vanlige-pastander-om-mennesker-med-asperger-syndrom

 

Denne teksten viser at godt voksne  kan ha vanskligheter  med å få en diagnose. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/fortsatt-vanskelig-for-voksne-a-fa-en-diagnose-pa-asperger-syndrom 

 

"Asperger det skjulte syndrom" publisert artikkel.

https://www.123hjemmeside.no/builder/pages/preview.aspx?pageid=18161220 

 

 

Omtale av boken "Asperger det skjulte syndrom"  

https://www.hjelptilhjelp.no/Autisme/bokomtale-ser-asperger-syndrom-fra-innsiden 

 Intervju om boken. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Autisme/ny-bok-fra-gustav-koi-asperger-det-skjulte-syndrom 

 

Linken under tar for seg et intervju om det som jeg har vært opptatt av å formidle. 

http://psykologisktidsskrift.no/om-asperger-syndrom-intervju-med-gustav-koi/

 

Denne teksten ta for seg mitt syn på empati og hvordan empati kan berøre mennesker med AS. og hva den ikke trenger å virke inn på.

 https://www.napha.no/content/21009/Asperger-syndrom-og-empati

 

Teksten tar for seg litt om bøkene mine og div andre ting. En del fra redaktørens side. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Autisme/mannen-bak-tre-boker-om-asperger-fikk-selv-diagnosen-som-59-aring

 

Dette er en tekst som viser litt om hvordan AS personer er blitt fremstillt og oppfattet opp igjennom årene. 

 https://www.napha.no/content/21069/Synet-pa-mennesker-med-diagnosen-Asperger-syndrom

 

Denne teksten sier noe om hvordan Mennesker med AS har har møtt sosiale utfordringer , og hva som har holdt dem tilbake. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/tanker-om-asperger-syndrom-a-forsta-de-sosiale-vanskene 

 

Denne tektsen sier litt om AS menneskers i forhold til humor og selvironi. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/har-aspergere-humor-og-selvironi

 

Denne teksten sier litt om AS personer og mat. 

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/asperger-syndrom-og-det-problematiske-forholdet-til-mat

 

Dene teksten dreier seg om forskjeller på AS personer og det nevrotypiske (NT) menneske. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/forskjellen-mellom-en-med-asperger-og-et-nevrotypisk-menneske

 

Trives de med Asperger syndrom best i sammen med de med samme diagnose ?

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/trives-en-med-asperger-bedre-i-lag-med-andre-med-samme-diagnose

 

En anmelsele av den nye boken til Nils Kaland

https://www.napha.no/autismespekterdiagnose_eldre/

 

 Denne teksten tar for seg åpenhet om diagnosen. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/a-vaere-apen-om-sin-asperger-diagnose 

 

Fire problemer rundt diagnosen Asperger syndrom.

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/fire-vanlige-problemomrader-for-en-med-asperger-syndrom

 

Hvordan kommer Asperger syndrom til uttrykk ?

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/hvordan-kommer-asperger-syndrom-til-uttrykk 

 

Dette er en  tekst som kan passe på flere med AS diagnose. Det å kunne sveve gjennom deler av livet sitt. 

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/asperger-syndrom-og-sveverollen

 

Avis artikkel i finnmarken om den nye boken og en nevropsykolog som var med .

 https://www.ifinnmark.no/kirkenesby/nyheter/ost-finnmark/gustav-koi-69-fikk-asperger-diagnose-i-voksen-alder-han-satt-inne-med-mange-sporsmal-og-stor-uvitenhet-na-har-han-skrevet-sin-fjerde-bok-om-temaet/s/5-112-5702?access=granted

 

 

Ønsker du å høre et foredrag om Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en relativ ny å komplisert diagnose og utrede. Diagnosen er medfødt, men  mennesker med Asperger syndrom opplever den forskjellig. Det de har til felles er  hovedkriterier, som ikke er like synlge for alle. Noen går igjenom hele livet uten diagnose, fordi de enten ikke kjenner til diagnoen, eller fordi de ikke trenger noen diagnose. 

Hensikten med med mitt foredrag er å formidle  hva som er Asperger og hva som er personligheten og hva som er andre plager som ofte følger med  de med diagnosen. På den måten å kunne gi folk et best mulig nyansert bilde av mennesker med diagnosen. 

Diagnosen kan være viktig i forbindelse med skole og utdanning for å få mest mulig tilrette legging og forståelse av tilstanden. 

Se ellers mer info. på program øverst på siden.

https://folkeakademiet.no/utover/gustav-koi/    

 

 

 Ring for en uforpliktende samtale, eller send en E-post til koi@buktaleren.no 

 Mob: 98423118