Velkommen til hjemmesiden vår

Velkomen til årets bygdafest i Bygdahallen!

HUSK LØRDAG 10.2.18 ER SISTE PÅMELDINGSFRIST.

BLI MED DA VEL

Vi ønsker velkomen til årets bygdafest på Bygdahallen!

Dato: 17.02.18
Stad: Bygdahallen
Tid: 19- ca. 02.00
Pris: 300,- pr.pers.
Betalast i døra via Vipps eller med kontantar.

Vi køyrer TEMAFEST: "kle deg ut- med noko som byrjar med din fyrste bokstav i fornamnet"

Det er sjølvsagt lov å kome i anna og valfritt tøy, og.

Det blir servert velkomstdrikk og varm mat, etterfulgt av kakar og kaffi.

Det blir live musikk: "Rabalderboys" Andre Algrøy spelar til dans!

Ta med valfri drikke. Det blir servert snacks og.

PÅMELDINGSFRIST: Seinast 10.02.18!

Påmelding via SMS til:

Vidar: 92694825 eller

John Harald: 40859118

Hjarteleg velkomne skal de vere!

Mvh
Algrøy Bygdalag

Folkemøte Skålevik skule

Møtet på mondag er IKKJE avlyst sjølv om elevane ikkje blir flytta til hausten.

Vi vann fyrste omgong, men vi må fortsatt kjempe for ny skule og oss på vestsida.

 Vi har ein skule som ikkje er framtidsretta, og har stort behov for utbygging og vedlikehald. Området skulen dekkar, er under stor utbygging.

Grunna politikarane sin fremgong i Skålevik skule- saken, har vi fortsett mange spørsmål vi ikkje har fått svar på. Og no kjem politikarne på folkemøtet. 
Vi ønskjer også å be om svar på kvifor vestsida konstant blir nedprioritert. 

Spørsmål som har med veg, gangfelt kommunalt vann osb, ønskjer vi svar på.

Ved samanslåing av kommunene er felleskravet til kvar og enkelt kommune at alle bygder skal prioriterast likt.

Har de spørsmål de ønskjer å stille, har de moglighet på møtet.
De kan og sende oss i FAU ei melding. 

Sted: Skålevik skule
Tid: 19.00

MØT OPP OG VIS ENGASJEMENT!

Informasjon om turløyper på Algrøy


Sjekk ut www.ut.no eller trykk her for informasjon om dei flotte turløypene vi har på Algrøy!
Ved å skrive Algrøy i søkefeltet får ein god informasjon og beskrivelse av dei ulike løypene på øyna!

God Tur !KUNSTGRAS PÅ ALGRØY SKULE!

KUNSTGRAS PÅ ALGRØY SKULE!

Algrøy skule har motteke kunstgras til bruk på skuleplassen.

Det er behov for frivillige- ein dugnadskomité- i høve arbeidet med dette.

Bygdalaget ønskjer at dei som er interesserte i å hjelpe til med kunstgras-arbeid, sender mail og info til Vidar, leiar i Bygdalaget.

Han sit på meir utfyllande informasjon om levert kunstgras.

Mailadressa er : Vidardanielsen77@gmail.com

Mvh
Algrøy Bygdalag

Vel gjennomført fiskekonkurranse!

I årets fiskekonkurranse som ble arrangert av Algrøy Bygdalag deltok 31 personar fordelt på 8 båtar.

Konkurransen starta ved kaien kl 11:30 og deltakarane hadde 3 timar på seg til å fiska.Det var god fiskefangst for alle som deltok.

I år ble det også satt ny rekkord på 19.5 kg på største fisk ,                     fiska av Jon Harald Algrøy  

Flotte premiar vart delt ut til vinnarane av konkurransen.

Takk til alle som deltok for nok eit vellukka arrangement!

Takk for kjempegod dugnads innsats!