Mange skisser og illustrasjoner ble produsert på 8 dager