Hva er Meta-Coaching?


Meta-Coaching innebærer en rekke kommunikasjonsmodeller som bygger på NLP og Neuro-Semantics. I motsetning til mange andre coachingteknikker baserer Meta-Coaching seg på å gripe fatt i de innerste verdier og meninger du har, de som styrer deg og i mange tilfeller har kontrollen på sider ved deg selv du gjerne ville sett var annerledes. Der andre mener de har funnet ut hvor ”skoen trykker” hos deg, bruker vi enda mer tid og ressurser i Meta-Coaching til å utforske de bakenforliggende og høyere verdiene. Sagt på en annen måte, vi ønsker å finne den virkelige årsaken til at skoen trykker som den gjør!

 

Hjernen vår styres av det bevisste sinn og allikevel består det ubevisste sinn av ca. 90 % av alle tanker, minner og erfaringer vi har. Med andre ord burde vi dra mye mer nytte av det ubevisste sinn, på en bevisst måte. Uten at vi er klar over det styrer det ubevisste sinn det meste av livet vårt. Dersom du kan endre meningen og intensjonen med hva du ser, hører og føler kan du sette nye positive rammer på din opplevelse. Det handler med andre ord om å gå i dypet av hva årsaken er til at utfordringene dine er som de er. Det handler om å få deg dit du vil!

 

Meta-Coaching er utviklet av amerikaneren og psykologen Dr. Michael Hall og Michelle Duval og er allerede regnet som "den mest moderne formen for psykologi". Meta-Coaching består av de mest kraftfulle teknikkene innenfor coaching. Meta-Coaching inviterer deg inn til et unikt system med en rekke modeller, metoder og verktøy som sørger for at du kan utvikle deg i den retning du selv ønsker. Meta-coaching kan benyttes til nær sagt alle formål. Og det er du som er sjef og administrator for ditt eget liv! Når skal du ta din beslutning?

 

Pr. 2016 er det ca. 200 sertifiserte Meta-Coacher i Norge, og på verdensbasis ca. 3000. Her i Norge er utdannelsen lagt til CoachAkademiet hos CoachTeam AS, som holder til rett ved Bislet stadion i Oslo.

Les hva Ukeavisen Ledelse skrev fra Michael Halls kurs i Oslo!


Jeg kommer gjerne og forteller deg mer om hvilke nyttige og positive anvendelsesområder Meta-Coaching kan benyttes til, uforpliktende og kostnadsfritt selvfølgelig.

Ta kontakt i dag for en avtale.

Michael Hall, Oslo 2011

Noen nyttige linker