Hva er NLP?


NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er anerkjent som den mest grunnleggende formen for effektiv coaching. NLP gir deg forståelsen av hvordan et menneskesinn fungerer, og basert på dette, hvordan mennesker skaper sin identitet. NLP byr på en rekke matriser, modeller og verktøy som bidrar til å utforske og utnytte dine egne ressurser og egenskaper på best mulig måte.

 

Vi mennesker er i stadig endring gjennom hele livet. Absolutt alt det vi opplever, alle inntrykk vi registrerer, alle erfaringene vi høster bidrar til å ”programmere” oss, positivt og negativt. Alt dette lagres automatisk i vårt ubevisste sinn. NLP med strukturerte, systematiske metoder kan bidra til å flytte ubevisst kompetanse og ubevisste egenskaper og ressurser til ditt bevisste sinn, og på den måten ”omprogrammere” deg slik du selv ønsker.

Ditt Naturlige Valg har siden 2011 hatt mest fokus på coaching av yngre mennesker, og det handler  som oftest om nettopp omprogrammering til det bedre for han/hun vi er i coach samtaler med.

 

Vi pleier å illustrere den menneskelige hjerne som et isfjell, hvor 10 % av isfjellet synes over vann og 90 % befinner seg under. Og som vår hjerne, den delen som befinner seg under vannet er vårt ubevisste sinn, og den delen som synes over vannet er vårt bevisste sinn. Det gir deg et godt bilde av hvor enorm kunnskapskilde vårt sinn er. Tenk deg hvor mye ubevisst kunnskap og hvor mange positive ressurser du har i den delen som er dekket av vannflaten.

 

NLP danner grunnlaget for Meta-Coaching, som er den mest avanserte og kraftfulle coaching metodikken for endring, forbedring og personlig utvikling i verden i dag. Meta betyr høyere enn og bakenforliggende mening, og den coachingen vi praktiserer omfatter en hensiktsmessig kombinasjon av NLP og Meta-Coaching.


Jeg tar gjerne en samtale med deg hvor jeg kan fortelle mer og gi flere og bedre eksempler på hvilke anvendelsesområder disse coaching metodene egner seg for. Et avtalt møte er selvfølgelig helt uforpliktende og kostnadsfritt, og er det av interesse tar du kontakt for en slik avtale.

Vi har samlet alle nedlastbare dokumenter på en egen side.