Dette er Ditt Naturlige Valg

Ditt Naturlige Valg ble opprinnelig eablert som et konsulent- og rådgivningsselskap i 1998/99, og har vært gjennom flere faser og frem til en omstrukturering i desember 2010. Selskapet ble deretter re lansert i 2011 som et coaching- og rådgivningsselskap.

Selskapet samarbeider med flere større aktører, som Crewpartner i Sandefjord, Din Utvikling i Oslo og Top Right Nordic i Stockholm. Dette er samarbeid som gir selskapet flere muligheter i sin bransje og som også gir muligheten til å tilby ulike tjenester til organisasjoner og næringsliv.

Selskapet er også å finne på Facebook, Skype og LinkedIn. Ønsker du mer informasjon tar du kontakt med oss her.

Bakgrunn og historie

Selskapet har sin opprinnelse fra Skedsmokorset og drives nå fra Skarnes i Sør-Odal. Hovedsaklig er markedsområdet for tilbudet av tjenester i Hedmark og Oppland, men har også leveranser i Oslo og Akershus. Noen av tjenestene er også tilgjengelig utenfor dette området via bl.a. Skype kommunikasjon.

Geir Michelsen, 51 år, eier og driver selskapet og er sertifisert Meta-Coach i Norge. På verdensbasis er det totalt ca. 3000 sertifiserte Meta-Coacher pr. 2016.

Geir forteller...

I over 30 år har jeg jobbet med mennesker i mange ulike situasjoner. Etter å ha studert idrett/treningslære i Sogndal, spesielt tilpasset fotball, og deretter noen år i forsvaret begynte jeg å jobbe med salg og markedsføring. Det har bidratt til at jeg vet ganske mye om kommunikasjon og forståelse, om det å sette seg mål og planlegge veien til suksess. Dette er noe som har gitt meg mange gode erfaringer og mange gode egenskaper som igjen har gitt meg ekstra kunnskap og kompetanse i min rolle som coach.

I 2010 tok jeg et viktig valg, og det baserte seg på hva jeg følte var viktig for meg og som kunne være viktig for andre mennesker. Jeg tenkte på hva jeg kunne bidra med som kunne gi andre mennesker muligheten til å ta viktige og riktige valg for dem, og som kunne gi andre mennesker en følelse av å lykkes.

 

Jeg tok kontakt med en av mine samarbeidspartnere innen coaching, CoachTeam AS. Gjennom Coachakademiet deltok jeg på en rekke forskjellige kurs og skoler i perioden 2011 til 2013, bl.a. sertifiserte jeg meg som ACMC Meta-Coach og NLP Master. Dette er innen Neuro-Semantic regnet som den høyeste sertifiseringen du kan ta, innen coaching.


-------------------------

Ditt Naturlige Valg har en strategi om å bruke lang erfaring fra norsk næringsliv i miks med NLP og Meta-Coaching, og på den måten bidra til å skape de mest effektive løsningene for det mest positive, hensiktsmessige resultatet for andre menneskers egen utvikling.

Du finner masse informasjon om coaching og hva coaching innebærer på disse sidene, og er noe av spesiell interesse for deg eller for din organisasjon, tar du kontakt.

Forretningsideen

Ditt Naturlige Valg er et selskap som tilbyr coaching på bakgrunn av metodikk innen NLP og Meta-Coaching, i beste hensikt for mennesker med ulike utfordringer i sin hverdag.

Ditt Naturlige Valg kan være tilgjengelig for organisasjoner og norsk næringsliv, fortrinnsvis gjennom ulike samarbeid.