Elektronisk coaching sesjon via Facebook

Ditt Naturlige Valg på Facebook

Avstander er heller ikke noe problem når vi tar i bruk Facebook som en privat coaching arena. Denne formen for coaching er en metode som kan benyttes alene, eller også i kombinasjon med Skype coaching.

Med denne formen for coaching foregår alt skriftlig, tilsvarende Skype-/Mail coaching, og til forskjell fra tradisjonell coaching.

Coachingen foregår ved bruk av Messenger-funksjonen. Mail kommunikasjon blir benyttet som et supplement.

 

Det er svært viktig når vi bruker denne typen coaching at begge parter setter av tid og har full fokus på samtalen som foregår der og da. Alt annet som kan virke forstyrrende vil ødelegge hensikten og målet med samtalen. Coachen vil sette rammene før hver samtale og få bekreftet av deg som kunde (coachee) at forutsetningene er riktig. Det er svært viktig at du er åpen og klar for sesjonen.

En Facebook samtale foregår sjelden mer enn en time per sesjon.

Betingelsene for elektronisk coaching, både over Skype, mail og Facebook er de samme som ved normal, fysisk tilstedeværelse. Samtalene og alt av innhold er absolutt taushetsbelagt og en sak mellom deg som kunde og coachen.

Facebook coaching innebærer også individuelle rapporter med oppsummering og utfordringer til hva vi har coachet på, pr mail. Tilbudet på denne formen for coaching vil innebære fra 1-2 slike elektroniske samtaler pr uke, inkl. oppfølging på mail.

Dersom dette er en metode for coaching du/dere kan ha interesse av, ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.