Hva kan vi tilby dere?

Jeg er tilgjengelig som coach og rådgiver for organisasjoner, næringsliv og samarbeider i Norge med bl.a. Crewpartner AS og Din Utvikling AS.


Erfaringene våre viser at behovet for dyktige coacher fortsatt øker i vår region, Hedmark og Oppland, og at behovet allerede er mye større enn det antall sertifiserte coacher som kan levere høy kvalitet på innhold.

Coaching handler om endring og utvikling, og før du i det hele tatt tar kontakt med en coach bør du ha tatt en beslutning om at du/dere er villige til å foreta endringer. Ved hjelp av NLP og Meta-Coachingens teknikker og modeller settes utfordringene dere har i struktur. Vi eliminerer begrensninger og i samarbeid med deg/dere skaper vi muligheter!

Så hva kan du/dere bruke en coach til?

* Personlig utvikling i 1-1 samtaler
* Coachende workshop for avdelinger eller hele organisasjonen
* Analysere hele eller deler av organisasjonen
* Jobbe med omstillingsprosesser internt og eksternt
* Avholde foredrag, seminar og kurs basert på coaching

Vi har laget en rekke "maler" som innspill til hva dere måtte ønske eller hva dere ser på som behov i organisasjonen. Vi har også noen meget dyktige samarbeidspartnere som bidrar til å øke mulighetene.

Når du finner dette av interesse ønsker vi først og fremst et møte med deg/dere, der vi uten forpliktelser eller kostnader tar en samtale rundt hva som kan være aktuelt.

Ta kontakt for å avtale et slikt møte!