Det produseres en rekke plansjer i løpet av 8 dager...