Dette er coaching...


Coaching er først og fremst en trygg og fortrolig samtale mellom deg og din coach hvor du bestemmer hele innholdet. Som coach sitter jeg på verktøy, modeller og teknikker som bidrar til at du oppnår de ønskene og målene du har for samarbeidet. Det skjer gjennom en bevisstgjøringsprosess på det som er viktig for deg. Alt som foregår, alt som blir sagt og gjort mellom deg og din coach, er selvfølgelig strengt konfidensielt og kun mellom deg og coachen.

Coachingen som Ditt Naturlige Valg baserer seg på er basert på NLP, og den mest moderne formen for coaching, Meta-Coaching. (Neuro-Semantics ) Du finner masse informasjon om denne metodikken på disse sidene. Jeg jobber etter en mengde anerkjente modeller, og sørger for å tilrettelegge og tilpasse dette for deg og dine behov.Hva jobber vi som er coacher med?

I et samarbeid med en coach er det du som er sjefen. Det er du som vet best hva du ønsker deg og hva samarbeidet skal dreie seg om. Det er du som velger din egen coach og hva grunnen er til at du ønsker et samarbeid. Som coach bruker jeg mye tid på hva som er viktigst for deg, hva du ønsker å jobbe med og på hvilke områder du ønsker den mest hensiktsmessige og effektive utviklingen?

Som coach jobber jeg med mange forskjellige utfordringer og ingen av de utarter seg likt fra person til person. Vi mennesker er forskjellige, vi har ulike meninger, tanker, følelser og ikke minst helt ulik bakgrunn og erfaring. Det er også grunnen til at jeg som coach ikke kommer med innholdet. Som coach legger jeg all fokus på hvordan du kan få frem deler av innholdet ditt, og bidrar til at det kommer til nytte hvor det er til det beste for deg!

For yngre mennesker kan det være ulike traumer, fobier, angst og redsel for helt hverdagslige ting. Vi jobber mye med evnen din til å uttrykke deg på en bedre og mer effektiv måte, altså god kommunikasjon, og med det styrker evnen din til bedre forståelse overfor andre mennesker.

Ditt Naturlige Valg har jobbet mest med det å holde fokus på viktige ting, bl.a. skole og studier. I dette har det ligget mange tanker og meninger om skolen, foreldre, søsken, familie og hele samfunnet rundt. Dette handler ofte om ulike holdninger, og om disse er positive og hensiktsmessige for deg.

Desverre har det vist seg veldig ofte at ulike former for mobbing har ligget i bakgrunnen, og jeg har også efaringer med ulike diagnoser som AH/HD, depresjon, angst og spiseforstyrrelser for å nevne noe.

For mennesker tilknyttet organisasjoner eller næringsliv har mange brukt en personlig coach til å jobbe med ulike mål, forbedre evnen til å sette seg klare mål og legge strategier og planer for suksess.

Jeg utforsker dine begrensninger for å skape muligheter! Meta-Coaching med sine metoder og modeller kan bidra til svært mye, og målet med coachingen er å bidra sammen med deg til å lykkes!

Som vi sier; Ditt Naturlige Valg - en bedre hverdag, et bedre liv!

Hvis du har noe på hjertet kan du ta kontakt, og det er helt uforpliktende og kostnadsfritt. Vi starter alltid med en kostnadsfri og helt uforpliktende kartleggingssamtale. Det er viktig at vi møtes for en samtale før vi tar et valg om et evt. samarbeid.

Når du er klar for en slik samtale, eller om du har spørsmål eller ønsker enda mer informasjon, tar du kontakt med oss her!