Hva er coaching?


Coaching er først og fremst en trygg og fortrolig samtale mellom deg og din coach hvor du bestemmer hele innholdet. Som coach sitter vi på verktøyene, modellene og teknikkene som kan bidra til at du oppnår de ønskene og målene du har for samarbeidet, og det skjer gjennom en bevisstgjøringsprosess på det som er viktig for deg. Alt som foregår, det som blir sagt og gjort mellom deg og din coach, er selvfølgelig strengt konfidensielt.

Coachingen som Ditt Naturlige Valg baserer seg på er basert på NLP, og den mest moderne formen for coaching, Meta-Coaching. (Neuro-Semantics ) Du finner masse informasjon om denne metodikken på sidene du er på nå. Vi benytter de mest moderne og til enhver tid oppdaterte metodene i vår coaching, og det innebærer en mengde anerkjente modeller. Vi sørger for å tilrettelegge og tilpasse dette for deg og dine behov.

Når du skal finne deg din egen coach vil jeg anbefale deg å spørre etter to meget viktige faktorer;

1) Som coach, hvor er du sertifisert og innenfor hvilke område?
2) Er du også medlem av DNC, Den Norske Coachforening?

Får du positive svar på dette vet du at du har kontakt med en seriøs og en profesjonell coach som alltid leverer coaching av beste kvalitet. DNC sikrer at alle coacher som medlemmer i organisasjonen forplikter seg til å utøve coachingen etter deres retningslinjer og strenge prinsipper.

Geir Michelsen er som Meta-Coach selvfølgelig medlem, og i tillegg også medlem av The International Society of Neuro-Semantics og International Meta-Coach Foundation.Hva jobber vi med?

I et samarbeid med en coach er det du som er sjefen. Det er du som vet best hva du ønsker deg og hva samarbeidet skal dreie seg om. Det er du som velger din egen coach og hva grunnen er til at du ønsker det samarbeidet. Som coachen din vil jeg bruke mye tid på hva som er viktigst for deg, hva du ønsker å jobbe med og på hvilke områder du ønsker den mest hensiktsmessige og effektive utviklingen?

Som coacher jobber vi med mange forskjellige utfordringer og ingen av de utarter seg heller likt, fra person til person. Vi mennesker er forskjellige, vi har ulike meninger, tanker, følelser og ikke minst helt ulik bakgrunn og erfaring. Det er også grunnen til at vi som coacher ikke kommer med innholdet. Som coach legger jeg all fokus på hvordan du kan få frem deler av innholdet ditt, og bidrar til at det kommer til nytte hvor det er til det beste for deg!

For yngre mennesker kan det være ulike traumer, fobier, angst og redsel for helt hverdagslige ting. Vi jobber mye med evnen til å uttrykke seg på en bedre og mer effektiv måte, altså god kommunikasjon, og med det også evnen til bedre forståelse.

Ditt Naturlige Valg har jobbet mest med det å holde fokus på viktige ting, bl.a. skole og studier. I dette har det ligget mange tanker og meninger om skolen, foreldre, søsken, familie og hele samfunnet rundt. Dette handler ofte om ulike holdninger og om disse er positive og hensiktsmessige for personen vi jobber med.

Desverre har det vist seg veldig ofte at ulike former for mobbing har ligget i bakgrunnen, og vi har også efaringer med ulike diagnoser som AH/HD, depresjon, angst og spiseforstyrrelser for å nevne noe.

For mennesker tilknyttet organisasjoner eller næringslivet har mange brukt en personlig coach til å jobbe med ulike mål, forbedre evnen til å sette seg klare mål og legge strategier og planer for suksess.

Vi lever av og utforske dine begrensninger og i samarbeid med deg skape muligheter! Meta-Coaching med sine metoder og modeller kan bidra til nær sagt hva som helst, og målet med coachingen er å bidra sammen med deg til å lykkes!

Som vi sier; Ditt Naturlige Valg - en bedre hverdag, et bedre liv!

Hvis du har noe på hjertet kan du ta kontakt, og det er helt uforpliktende og kostnadsfritt. Vi starter alltid med en ufarlig kartleggingssamtale med deg, uforpliktende og kostnadsfri! Det er viktig at vi møtes for en samtale før vi i det hele tatt bestemmer oss for en avtale.

Så når du er klar for en slik samtale, eller om du har spørsmål eller ønsker enda mer informasjon, tar du kontakt med oss her!