Dragejakt er en viktig coaching kompetanse, og slik kan den se ut...