Det arrangeres mange seminar og foredrag i Næringshagen