DU er den viktigste personen i ditt eget liv!


Det er ingen tvil om at du er den viktigste personen i ditt eget liv. Du er den eneste du ikke kan klare deg uten, for uten deg er det ingenting igjen. Og når du tenker over det, og du tenker på deg selv som den viktigste personen i ditt eget liv, hva bør du ta hensyn til overfor deg selv? Egoisme er f.eks. veldig ofte en meget god egenskap, tross sitt dårlige rykte! Veldig ofte opplever jeg å møte kunder som mangler overskudd til seg selv, og når jeg spør og graver rundt dette viser det seg at overskuddet de kunne hatt til seg selv, som regel brukes på andre. Hva gjør det med deg?
 

 

Det finnes to basisspørsmål du kan velge å spørre deg selv;
”Hva stopper meg egentlig?” og ”Hva skal til for at dette ikke stopper meg lenger?”

For virkelig å finne de beste mulighetene du har vil det lønne seg først og fremst å finne alle utfordringene dine, de som hindrer deg, stopper deg eller gjør livet ditt til noe annet enn en fest. Det er her alle mulighetene dine ligger, og når du oppdager hva som skal til for at dette ikke lenger stopper deg, vil mulighetene ligge foran deg.  Om du først kan liste opp alle begrensningene som stopper deg i å gjøre det du har mest lyst til, og du til hver og en av disse begrensningene stiller deg selv spørsmålet "Hva skal til for at dette ikke stopper meg lenger" oppdager du mulighetene.

Så, hva ønsker du å sette mest fokus på, begrensninger eller muligheter? Hva ville vært mest hensiktsmessig for deg; Å øve og trene på det som er feil for deg, eller på det som er riktig for deg?

Her er noen andre viktige spørsmål du bør stille til den viktigste personen i ditt liv;

 

Hva er det absolutt viktigste for meg?

Hva betyr mer enn noe annet, og hva er det verd for meg?

Hva er suksess for meg?
Hvorfor er dette så viktig for meg?

Hva ønsker jeg å få ut av mitt liv?

Hva vil jeg, og hvilke mål vil jeg sette meg?

Hva har jeg av ressurser for å nå mine mål?

Hva trenger jeg mer for å komme helt dit jeg vil?

Hvem er jeg når jeg har nådd mitt mål, når jeg står i suksessen?

 

Om du velger å innlede et samarbeid med din egen coach vil coachingen bestå av mange åpne, utforskende, nysgjerrige og ikke minst utfordrende spørsmål! Er du klar for å bli utfordret? Er du åpen for å utforske deg selv og finne de beste egenskapene dine? Er du klar for nye, spennende muligheter?

Så hva er viktig for deg, hvem andre mennesker er viktige i ditt liv, og som bidrar til at du kan ha det slik du vil det skal være?

Hvilke elementer tenker du at du har i ditt liv i dag, som du med fordel kunne endret til det bedre? Hva ville være den gode hensikten bak endringene, som vil bidra til "ditt bedre deg"? 

 


Dette er en påstand fra min side: ”Har du ingen mål og heller ingen ønsker, trives du ikke med deg selv!” Kjenner du deg igjen i noe av dette, kan coaching anbefales for deg!


 

 Har du spørsmål eller meninger til noe av dette, håper jeg du tar kontakt. Ønsker du å ta noen bevisste valg, og du kjenner du ønsker å knytte deg opp mot en coach ser jeg frem til å høre fra deg! Ta kontakt herfra!