DU er den viktigste personen i ditt eget liv!


Det er ingen tvil om at du er den viktigste personen i ditt eget liv. Du er den eneste du ikke kan klare deg uten! Uten deg selv tilstede er det ingenting igjen. Og tenker du litt mer over det, og tenk på deg selv som den viktigste personen i ditt eget liv; Hva bør du ta hensyn til?

 

Egoisme er ofte en meget god egenskap tross sitt dårlige rykte! Veldig ofte opplever jeg å møte mennesker som mangler overskudd til seg selv. Når jeg spør de om grunnen til dette svarer de som regel at overskuddet deres brukes på andre! Da blir det jo ikke noe overskudd igjen i det hele tatt til deg selv! Hva gjør det med deg?

 

Det finnes to basisspørsmål du kan velge å spørre deg selv;

”Hva stopper meg egentlig?”

”Hva skal til for at dette ikke stopper meg lenger?”

For å finne de beste mulighetene du har vil det lønne seg først og fremst å finne utfordringene dine. Det er de som hindrer deg. Det er de som stopper deg. Det er utfordringene som gjør livet ditt til noe helt annet enn en fest. Det er her alle mulighetene dine ligger! Når du oppdager hva som skal til for at dette ikke lenger stopper deg, vil mulighetene ligge foran deg.

 

Sett opp en liste over alle begrensningene dine som stopper deg. Sett opp alt det som hindrer deg i å gjøre det du har mest lyst til. Om du deretter stiller deg selv spørsmålet "Hva skal til for at dette ikke stopper meg lenger"? Når du reflekterer over det og skriver ned svarene du gir deg selv oppdager du mulighetene dine.

Hva ønsker du å sette mest fokus på - begrensninger eller muligheter? Hva ville vært mest hensiktsmessig for deg; Å øve og trene på det som er feil for deg eller på det som er riktig for deg?

Her er noen andre viktige spørsmål du bør stille til den viktigste personen i ditt liv;

 

Hva er det absolutt viktigste for meg?

Hva betyr mer enn noe annet, og hva er det verd for meg?

Hva er suksess for meg?
Hvorfor er dette så viktig for meg?

Hva ønsker jeg å få ut av mitt liv?

Hva vil jeg, og hvilke mål vil jeg sette meg?

Hva har jeg av ressurser for å nå mine mål?

Hva trenger jeg mer for å komme helt dit jeg vil?

Hvem er jeg når jeg har nådd mitt mål, når jeg står i suksessen?

 

Om du velger å innlede et samarbeid med din egen coach på disse spørsmålene, vil coachingen bestå av mange åpne, utforskende, nysgjerrige og ikke minst utfordrende spørsmål! Er du klar for å bli utfordret? Er du åpen for å utforske deg selv og finne de beste egenskapene dine? Er du klar for nye, spennende muligheter?

Så hva er viktig for deg?

Hvem andre mennesker er viktige i ditt liv?

Hvem er det som bidrar til at du kan ha det slik du vil det skal være?

Hvilke elementer tenker du at du har i ditt liv i dag, som du med fordel kunne endret til det bedre?

 

Hva ville være den gode hensikten bak endringene, som vil bidra til "ditt bedre deg"? 

 

Dette er en påstand fra min side: ”Har du ingen mål og heller ingen ønsker, trives du ikke med deg selv!”

 

Kjenner du deg igjen i noe av dette, kan coaching anbefales for deg!

 


 

Har du spørsmål eller meninger til noe av dette, håper jeg du tar kontakt med meg. Ønsker du å ta noen bevisste valg, og du kjenner ønsker å knytte deg opp mot en coach ser jeg frem til å høre fra deg!

Ta kontakt herfra!

Forvirring og tvil kan være utfordrende for de fleste mennesker...