Hvordan sette deg et mål og oppnå målet?

Etter mange års erfaring og kompetanse fra salg og markedsføring besluttet vi å lage en egen modell basert på coaching, om det å gå fra drømmer til konkrete mål;

Ditt Naturlige Valg - målmodellen

F S F modellen - trinn 1

F S F - trinn 2

F S F - trinn 3

Adferdstrekanten

Vårt sinn - Isfjellet

Kartesiske kvadranter

Livshjulet

Logiske nivåer

Axes of change (Endringshjulet)