Bli coachet på mail (eller Facebook)


Norge er et landstrakt land som medfører at avstandene er lange. Dette var også grunnen til at jeg etablerte meg med Skype og kan bidra med coaching online. Nå har det også meldt seg et behov for en enklere og en mer anonymisert form for coaching. Derfor har jeg gjort det mulig å utføre en spesiell coaching per mail.

 

Jeg har også hatt elektroniske coaching samtaler via Facebook der vi benytter Messenger til elektroniske samtaler.

 

Hva innebærer dette tilbudet?

 

Dette vil være en avtale som innebærer 1-2 mail per uke, hvor innholdet, utfordringene og emnet bestemmes av deg som kunde (coachee). Alt som utveksles ledes i kommunikasjon med din coach per mail. En slik metode for å benytte din personlig coach vil være annerledes enn ved fysisk tilstedeværelse, så alle observasjonsmetodene er basert på det skriftlige.

 

For mange er dette en rimelig løsning, men kan samtidig være veldig effektiv. Denne formen for elektronisk coaching benyttes også utenfor Norge i det internasjonale coaching miljøet. Mail og Messenger benyttes også ofte i tillegg til normal coaching.

Facebook coaching foregår på omtrent samme måte som på mail, bortsett fra at samtalen(e) skjer direkte og over litt lengre periode av gangen. Du kan lese hvordan Facebook coachingen er tilrettelagt her.

 

Vi vil utforske de utfordringene du kommer med, og sammen finne de løsningene du mener er riktige for deg. Du vil oppleve å få utfordringer og oppgaver som skal bidra til å få deg bevisst på mulighetene du har, og takle det å se bort fra utfordringene.


Om dette er av interesse for deg, kan vi se nærmere på ditt behov og gi deg et uforpliktende tilbud på en slik løsning.


Ta kontakt med referanse til elektronisk coaching.