Bli coachet på mail (eller Facebook)


Norge er et landstrakt land som medfører at avstandene er lange. Dette var også grunnlaget for at vi etablerte oss med Skype og kan bidra med coaching online. Nå har det også meldt seg et behov for en enklere form for coaching, per mail. Vi har også hatt elektroniske coaching samtaler via Facebook.

 

Hva innebærer dette tilbudet?

 

Dette vil være en avtale som innebærer 1-2 mail per uke, hvor innholdet, utfordringene og emnet bestemmes av deg som kunde (coachee) og ledes i kommunikasjonen med din coach per mail. En slik metode for å benytte din personlig coach på vil være noe annerledes enn ved fysisk tilstedeværelse, så alle observasjonsmetodene er basert på det skriftlige. Dette er for mange en rimelig løsning, og samtidig veldig effektiv. Slike former for elektronisk coaching benyttes også internasjonalt i vårt eget coaching miljø.

Facebook coaching foregår på samme måte som på mail, bortsett fra at samtalen(e) skjer direkte over litt lengre tid av gangen. Du kan lese mer om denne formen for coaching her

 

Vi vil utforske de utfordringene du kommer med, og sammen finne de løsningene du mener er riktige for deg. Du vil oppleve å få utfordringer og oppgaver som skal bidra til å få deg bevisst på mulighetene du har, og takle det å se bort fra utfordringene.


 

Om dette er av interesse for deg, kan vi se nærmere på ditt behov og gi deg et uforpliktende tilbud på en slik løsning.


Ta kontakt med referanse til elektronisk coaching.