På denne siden finner du selskapets informasjonsfoldere, brosjyrer og ulike kampanjer som er lansert. Kikk gjennom de du mener kan være aktuelle for deg eller din organisasjon, og ta kontakt med meg for tilbud.

Jeg setter selvfølgelig stor pris på om du kjenner til noen som kan ha interesse for materiellet, og bidrar til distribusjon videre. Sørg bare for at du blir oppgitt som referanse, slik at jeg har en mulighet til å kanalisere hvor jeg skal rette min største takknemlighet til.


Informasjon

Presentasjon av selskapet

Informasjon om ungdomscoaching

Informasjon om Familiecoaching

Hva er NLP?

Hva er Meta-Coaching?

 

Brosjyrer

Coachen Geir M

Personlig 1-1 coaching

Skype og mail coaching

Foreldreforedrag

Tilbud til barnehager og skoler

Coaching av salgsavdelinger

SWOT analyser av selskap