Skypecoaching når avstanden er en utfordring

Norge er et langstrakt land og avstander kan være en utfordring både i form av tid og kostnader. Da er det praktisk med Skype! Vi har allerede gode erfaring med coaching via Skype. Skype gir muligheten for en god og effektiv coaching selv om den fysiske avstanden er stor, og det eneste vi trenger er ro og fred i omgivelsene, en datamaskin, et webcam og god lyd. Vi anbefaler med andre ord også å ha et godt headset tilgjengelig.

Erfaringene våre har også gitt oss mer kunnskap om hvordan coaching på Skype helst bør foregå. Det er viktig at vi kan se hverandre tydelig, og det er derfor viktig at vi kan sitte behagelig i trygge omgivelser og på en avstand som gjør at begge parter kan observere hverandre under hele samtalen. Husk, kroppens språk er hele 55 % av all vår kommunikasjon.

I tillegg er det viktig å være obs på at hva som blir sagt er også viktig, og derfor er det en stor fordel med god lyd. Coachen vil stå for selve gjennomføringen og gjøre de nødvendige notater underveis. Dette vil bli sammenstilt i en rapport som sendes til deg på mail etter gjennomført coaching.

Skype coaching skjer ofte i kombinasjon med mail coaching. Dersom dette er av interesse for deg/dere, ta kontakt med oss for mer informasjon, spørsmål og be om et uforpliktende tilbud. Både Skype og mail coaching er også en rimelig coach løsning!