Oversikt over årsklasser

I DrammenCup er lagene delt inn i følgende årsklasser.

- Jenter 12          (9'er fotball)

- Jenter 13          (9'er fotball)

- Jenter 14          (11'er fotball)

- Jenter 15          (11'er fotball)

- Jenter 17          (11'er fotball)

- Jenter 19          (11'er fotball)

- Gutter 12         (9'er fotball)

- Gutter 13         (9'er fotball)

- Gutter 14         (11'er fotball)

- Gutter 15         (11'er fotball)

- Gutter 16         (11'er fotball)

- Gutter 19         (11'er fotball)

I  klassene 14-19 brukes 11-er mål, mens det for 12 og 13 år brukes 7-er mål, da Buskerud FK har bestemt dette for Seriespill.

Vi har plass til 200-240 lag litt avhengig av baner vi får til rådighet. Det kan bli justeringer opp/ned i klassene om det skulle bli få i noen klasser og mer i noen andre klasser. Vi har som regel ventelister i de fleste klassene. Det blir aldri mer enn 32 i klassen.

HUSK at laget først telles som påmeldt etter innbetaling.
Når vi når maks pr. klasse er det kun ventelisteplass selv om frist ikke er nådd.

NB! Fyll gjerne ut lagliste i forkant av cupen.