Turneringsregler

Drammen Cup 2019 – TURNERINGSREGLEMENT

Tillegg til standard 11 fotball regler

Rev. 5.april 2019

 

Spillformer og spillere

For klassene 14-19 år spilles 11’er fotball, og det kan benyttes totalt 18 spillere på hvert lag i hver kamp. Kampene spilles på 11’er baner. Det kan benyttes totalt 18 spillere på hvert lag i hver kamp.

 

For klassene 12-13 år spilles 9’er, og det kan benyttes totalt 16 spillere på hvert lag i hver kamp.

 

12-års klassen spiller enten på egne baner godkjent for seriespill av NFF Buskerud, alternativt på tvers av en halv 11’er-bane. 13-års klassen spiller på langs av en 11’er bane, presumptivt fra 16m til 16m.

 

For klassene 12-13-år benyttes 7’er mål.

 

 

Spilleberettigelse

Turneringen følger NFF’s aldersbestemmelser. En spiller kan kun delta på ett lag i samme klasse i innledende kamper. En klubb med flere lag i samme klasse kan overføre inntil 2 spillere fra lag som er utslått i puljespillet til lag som er gått videre til sluttspillet. Lagene leverer spillerliste før første kamp til sekretariatet. 

I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og nierfotball.

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. (Gjelder ikke i klassen junior kvinner).

Det gis i utgangspunktet ikke tillatelse utover dette, om det ikke er veldig spesielle årsaker. Dette avgjøres i Cupkomiteen, evt. jury. 

Overårige spillere skal utpekes for dommer og møtende lag og spesielt bemerkes på spillelisten.

 

Rangering av lag

For 12-års klassen lages det ingen tabeller eller rangeringer utover en nivåinndelt påmelding.

For øvrige klasser rangeres lagene i innledende puljespill etter :

a) poeng b) målforskjell c) flest scorede mål d) innbyrdes oppgjør e) loddtrekning foretatt av hovedsekretariatet .

   

I sluttspill for årsklassene 13-19 år avgjøres kampene ved uavgjort med straffespark konkurranse.

 

Det tas forbehold om antall lag i puljespillet i forhold til antall påmeldte lag.

 


 

 

Innbytte

Iht gjeldene regler for NFF Buskerud. 

I alle klasser 12-19 år: Flyvende innbytte uten stopp i spillet, uten godkjennelse av dommer / assistentdommer.

 

Utstyr

Leggskinn er påbudt. Ved draktlikhet må laget som står oppført som bortelag benytte vikedrakter.

 

Spilletid

Spilletid i klassene 12-17 år er 1 x 25 minutter, spilletid i klassene 19 år er 1 x 40 minutter. Spilleprogrammet har ikke satt av tid til stopp, eventuell forsinkelse i forbindelse med for eksempel sidebytte kan trekkes av fra spilletiden.

 

Spilletiden i finaler er henholdsvis 1 x 25 minutter og 1 x 40 minutter.

 

Alle lag må være klar minimum 10 min. før kampstart ved banen. Eventuell forsinkelse trekkes fra spilltiden.

 

Advarsler/utvisninger

Det benyttes ikke gule/røde kort i 12-årsklassene.

I alle klasser 13-19 år gir advarsler 5 min umiddelbar soning. 2 advarsler/gule kort i samme kamp – eller direkte rødt kort - gir utvisning. En utvist spiller kan ikke erstattes av en annen spiller, og må også stå over neste kamp. Ytterligere soning vurderes basert på hendelse/rapport. I slike tilfeller vil laget bli informert om vedtak fra arrangørens side. Utvisninger og eventuelle rapporter som har grunn i særdeles grov fremferd kan forventes bli rapportert inn til overordnet myndighet (NFF Buskerud) for videre sanksjoner.

 

Protester

Eventuelle protester på forhold under kampen må være innlevert til sekretariatet innen 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyr er kr 500,-, som tilbakebetales hvis protesten tas til følge.

 

Jury
Juryen på tre medlemmer ledes av en representant fra arrangørklubben.
Juryformann: Martin Ramfjord (Dommeransv.)     Tlf: 900 43 653
Medlem:         Kristoffer Backe (Skiold)                Tlf: 918 05 378
Medlem:         Jarle Garnes (SIF)                          Tlf: 934 29 099

I tillegg skal det være en representant fra hvert av de involverte parter/ deltagende lag.