Adresser til banene i 2018

Her finner du adresser for hver av banene:

NB! Der det er flere baner er bane 1 hovedbanen om ikke annet er angitt.

- Gulskogen: Øvre Eikervei 25, 3048 Drammen 

- Marienlyst: Knoffsgate 6,  3044 Drammen   

- Drammen BK: Ørenbanen: Gamborgs vei 5, 3022 Drammen

- Åssiden: Buskerudveien 54, 3024 Drammen    

- Solberg: Gml riksvei 102, 3057 Solberg

- Glassverket: Tverrliggeren 6, 3038 Drammen

- Konnerud: Jarlsbergveien 121 , 3030 Drammen  

- N. Sande: Klevjerveien 62, 3070 SANDEVed skader:
- Drammen Legevakt: Tlf 32 26 90 00
  Adresse: Rosenkrantzgt. 17, 3004 Drammen
- Drammen sykehus: Tlf 113 (ved behov for ambulanse)
  Adresse: Dronninggt 28, 3004 Drammen