Kontaktpersoner

Følgende personer kan kontaktes for spørsmål rundt DrammenCup:

Cupens epost: post@drammencup.no


Kontaktpersoner baner: 

Gulskogen:     Jarle Garnes                Tlf 93429099

Glassverket:    Knut Johansen            Tlf 93055848

Marienlyst :    Kristoffer Backe          Tlf 91805378

Konnerud:       Merethe Evensen        Tlf 41628004

DBK:               Frode Christoffersen  Tlf 99694879

Åssiden:          Sverre Fredriksen        Tlf 93417624

Nordre Sande: Therese B. Kleven      Tlf 95431533

Solberg:           Frode Engedal            Tlf 92831906


Protester

Eventuelle protester på forhold under kampen må være innlevert til sekretariatet innen 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyr er kr 500,-, som tilbakebetales hvis protesten tas til følge.

 

Jury
Juryen på tre medlemmer ledes av en representant fra arrangørklubben. 
Juryformann: Martin Ramfjord (Dommeransv.)     Tlf: 900 43 653
Medlem:         Kristoffer Backe (Skiold)                Tlf: 918 05 378
Medlem:         Jarle Garnes (SIF)                          Tlf: 934 29 099

I tillegg skal det være en representant fra hvert av de involverte parter/ deltagende lag.


Påmelding og generell informasjon
Anders Bekkelund (Leder Drammencup)
E-post: anders.bekkelund@idrettsforbundet.no
Mobil: 913 04 067