Litt om oss selv, og fammilien

Hanna er hjelpepleier, og har jobber i utetjenesten i Røros kommune. 1. august 2009 ble hun pensjonist,
behovet for ekstrahjelp er stor, så det fortsatt har blitt
en god del ekstravakter.
Inge er pensjonist, har vært det siden 2002. Nesten hele hans yrkesaktive liv foregikk i Statens vegvesen (42 år). Han jobbet som vegmester, og hadde ansvar for vedlikehold av Riks- og Fylkesvegene i distriktet.
Etter 8 år på Hitra, flyttet familien til Røros høsten 1970. Siden 1971 har vi bodd i Konstknektv. 66, og blir boende der som pensjonister.
Vi er begge født og oppvokst på Berkåk i Rennebu.
Våren 2003 fikk Inge et hjerteinnfark, fikk blokket 4 årer, og er nå i fin form. Trener 2 kvelder i uka på Røros Rehabiliteringssenter sammen med andre medlemmer av lokallaget lhl-Røros. Spiller bowling i bedriftserien, og bruker flittig ski og sykkel, alt etter hva som passer for årstiden.
De tre barna våre har for lengst stiftet familier og flyttet ut. Sigbjørn og Åshild, har flyttet til Ålen, i nabokommunen Holtålen.
Jentene: Kristmar har flyttet og kjøpt hus sammen med Steve i Fredrikstad. Ingunn og Terje bor på Røros.
Det har blitt 7 barnebarn og 9 oldebarn (+ 1 bonus oldebarn),  alle barnebarna så nær som ett bor i nærområdet / Oslo. Det er kjempefint å ha sine nærmeste så nære.
Felles interesser er, familie, hjem, hytte og friluftsliv.
Videre vil vi med ord og bilder orientere om vårt daglige liv på Røros, på hytta i Gisnadalen, campinglivet i Gudbrandsdalen og ellers hva som skjer.

E-post adr.Hanna og Inge:     hanna@roros.net
                                           inge@roros.net
 


Du kan skrive telefonnummer, e-postadresser osv. her. Det er en egen boks nedenfor for e-postadresser.