Ingen ting hjalp, gubben sitter på pengeboka og det ble ingen handel.