Fiske med lukt, smak og agnpartikler.

Fiske med stang og sluk

Jeg lager luktestoffer for fiske

med sluk og krok.

AGNGELkroken dyppes i smaksvæske, så i Rekepulver, så i vann. Klar for fiske! Holder flere kast!
Reke
Blåskjell

Agn olje med smak av
Reke
Blåskjell
Krabbe, Makrell, Akkar med mer.

AGNKREM
inneholder reker blant annet.  Allround fiske etter, Laks, Sjøørrett, Røye med flere.


Lager også spesialblandinger etter bestilling! for fluefiske, elvefiske og for preparering.