Det "Profetiske Ord" skaper tro og utholdenhet, når omstendighetene viser motsatt av Guds løfter.
1.Tess.5:20-21  Forakt ikke profetier! Prøv alle ting og hold fast på det gode.

En gammel dame fra Valdres på 90 år fikk en profeti (et syn) fra Gud i 1968.

Emmanuel Minos holdt møter der hun bodde. Han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men syntes det hørtes så uforstående ut at han la det i en skuff. Men nå, etter nesten 30 år, så han på det, og da forsto han at han måtte dele det med andre.

Dette er skrevet av fra en kassett som var tatt opp fra et møte på Sunnmøre i 1995. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et godt skussmål av alle som kjente henne:

”Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, - og ifra helt uventet hold.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.

Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.

(Dette var i 1968, og jeg protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags, Emmanuel Minos).

Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

4. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Jeg protesterte på det med innvandring. Jeg forstod det ikke da. Emmanuel Minos)

Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe.

Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter:
Amerika, Japan, Australia, - de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg.

Ordspråkene 25:2

Ordspråkene 25.2 – Det er Guds ære å holde en sak skult, men kongers ære å granske den!

Vår Gud er en Gud av mysterier og hemmeligheter. Med vår egen forstand kan vi ikke klare å forstå alt hva Han gjør.  Men det fantastiske er at Han lengter etter å åpenbare Sine hemmeligheter til de som søker Ham.   Hans mysterier er pakket inn i herlighet , og når vi søker Ham, blir vår sanne identitet som konger og dronninger i Guds Rike åpenbart – ikke bare i himmelen men også på jorden.

Vi lever i skiftende tider der Gud  venter på at vi skal søke inn til Ham for en dypere åpenbaring, slik at vi kan gjenkjenne hva Han gjør og bevege oss fram i vårt kall.   Om vi skal gå høyere med Ham nå vi lære oss å gjenkjenne hva som skjer. Vi må være som Jissakars sønner som forstod seg på tidene og visste hva de skulle gjøre.   Om vi søker Ham, presser oss inn på et større sted av bønn – alene med Gud – vil vi opplever at gjennom tider av stillhet sammen med Ham så forvandler Han oss og ifører oss en kraft som vil forvandle oss for alltid.

Herren Gud gjør ingenting, før Han åpenbarer Sine hemmeligheter for Sine tjenere – profetene. Amos 3.7

Gud åpenbarer hemmeligheter for alle som vil søke Ham.  Gjør deg klar for hemmeligheter som tidligere har vært skjult for mange generasjoner vil nå bli avdekket.

 

Be om fred for Jerusalem

Hvorfor be om fred for Jerusalem?

Salme 122.8 forteller oss at vi skal be om fred for Jerusalem:

"Be om fred for Jerusalem! Måtte de som elsker deg, leve trygt! Måtte fred få råde bak dine murer, trygghet i dine borger! For mine brødres og frenders skyld sier jeg: «Fred over deg!» Fordi Herren vår Gud har sitt hus i deg, ber jeg at det må gå deg vel."

Jerusalem, den Hellige By, som så mange profetier peker mot; det nye tempelet som skal bygges, Anti-Krist, kampen på Armageddon  - så mange prøvelser er i ferd med å skje med denne byen. Profetier oppfylles rett framfor våre øyne.

Sakarja 12:2-3"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Også Juda må være med og beleire Jerusalem.  Den dagen skal det skje at jeg gjør Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den, skal bare rive seg opp. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen."

Midt oppe i alt dette ber Gud oss om å BE OM FRED FOR JERUSALEM! Vi vet at vi ikke kan be mot Hans Ord! Alt som Han har sagt, må skje, og så skal enden komme! Våre bønner kan ikke hindre profetordet i å oppfylles. Det kan ikke bli fred i Jerusalem før Guds Ord har blitt oppfylt! Så når Gud sier vi skal be for Jerusalem, er det fordi Han har ett litt annet fokus en det vi har:

Salme 147:2-3"Herren bygger Jerusalem og samler Israels spredte folk. Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder deres verkende sår."

Når vi ber for Jerusalem samarbeider vi med Ham!Vi fokuserer på det Han fokuserer på! Vi er ikke ment å fokusere på Anti-Krist og kriger, vi er - i Kristus -satt i det himmelske med Ham, og skal fokusere på hva Han gjør nå! Midt i alle uroen i Jerusalem så kommer mennesker til tro på Jesus og Han smelter deres hjerter og river ned gjerdene som eksisterer mellom folkene i dag!  Dette skjer samtidig som vanskeligheter reiser seg!

Når vi ber om fred for Jerusalem ber vi om at Kristus - Kongen - skal komme tilbake!

Lukas 21:20,
"Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at byen snart skal bli ødelagt.....De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi.... Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær."

Apg 1:11
"
Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

Når vi ber om fred for Jerusalem, ber vi om at Freds Fyrsten skal komme tilbake, til Jerusalem,  i all Sin makt og herlighet!

04.05.2013

Husker du hvordan det var når du først var ”nyfrelst”? Du trodde du skulle være med å frelse en hel verden. Under, tegn og mirakler var noe du trodde skulle skje hele tiden.

Du fikk kall og visjoner som viste deg det du skulle få være med på en gang der fremme!

Den ilden og pasjonen som brant i deg da, men som har blitt mindre og mindre over tid. Gjennom prøvelser, trengsler, i ørken og kanskje i fengsel (bundet og begrenset).

Denne ilden vil Herren nå tenne opp igjen i deg, sterkere enn noen gang tidligere. Denne ilden vil ha med seg en Gudsfrykt og Hellighet. Den kommer til å brenne vekk alt det som ikke er til behag for Han.

Tiden hvor ilden kjentes ut som den var blitt borte eller var mye svakere, var vår trenings/utrustningsplass, så vi kunne danne sterke røtter som står igjennom stormer og prøvelser.

Vi må ha integritet og moral når vi er bærere av Guds Herlighet/Hans nådegaver.

Vi lever i tider av rystelser og raske skiftninger i vår verden i dag. Jesus kommer snart tilbake for å hente sine, men før det så ikler Han sin brud. Sterk og vakker, uten flekk eller lyte.

Så forvent nå at det du har fått/sett tidligere kommer tilbake til deg, kraftigere enn noen gang.

Denne gangen vil vi se under, tegn og mirakler.

Gud velsigne deg!

En profetisk hilsen fra Pastor Jesse Karanja2013 et år av FORVANDLING!