Våre 4 hjemmeboende hunder, Ozzy, Nilsi, Macarena og Qurt. Endeilig sommerkveld på Knaisetra

Oppdrett av Berner Sennenhund
Kjersti Olsen
Buråsvegen 12
2090 Hurdal

Mob. 47377023

kjersti@hubbabubbas.net

www.123hjemmeside.no/hubbabubbas