Stille andakt på teaterscenen
Skjønner du ordspillet?? c",)