Åndelig verden er i blandt oss hele tiden. Du har også evner. Finn din egen sannhet som fungerer

På inspiratorskolen jobbes det ut fra teorien om at nye dimensjoner av livet bare er ett slør unna og tilgjengelig for alle. Dimensjoner av uendelige muligheter via kreativitet og ukjente sanser. Tilgjengelig for alle, fritt for krav til religion og dogmer.

En viktig nøkkel for å forstå mer av disse dimensjoner, er å gi slipp på begrensende tanker om oss selv og livet, og tørre å utvikle vår forestillingsevne. 

Blir dine forestillinger bare til ubrukelig fantasi? Vel, her kan du våge å la fantasien få en annen og visdomsfulldimensjon. 

Ny teknologi som aurafoto gjør at vi også kan få litt tekniske bevis på at disse dimensjonene er en realitet. Det finnes også mange spennende metoder som er enkle å lære. Dette gjelder også for deg 
  
  
Våre evner og personlige utvikling kan faktisk styrkes av å akseptere våre evner slik de allerede er,  og gi mer slipp på forventninger
Skolen har høy takhøyde for forskjellige åndelige retninger, men jobber for å fremme toleranse og menneskeverd på ett holistisk verdigrunnlag.

Det finnes utrolig mange livssyn og overbevisninger. Hvordan kan vi lære å  forstå hverandre bedre?. Vi kan starte med å heve oss over behovet for å ha rett. Uansett overbevsining så forstår ingen alt. Ingen skal ta fra deg din sannhet. Men vi kan selv velge, våge og tro at vi har litt mer å lære og forstå om oss selv og om livet generellt  

Inspiratorskolens filosofi er at hvert enkelt menneskes potensiale er ubegrenset. Dette er ikke lengre bare prat uten innhold. Ved stadig å søke, våge og utvikle ny erfaring, undring og erkjennelse, så kan du komme til å bli meget overrasket over deg selv og over livets mysterier

"Menneskehetens oppgave er å utvikle kjærlighetens prinsipp" "Marchello Haugen"
"Utviklingens mål er å erkjenne seg som ett fritt tenkende åndelig individ"  " Rudolf Steiner"
"Sannheten er ett veiløst land"  "Jiddu Kristnamurti"