Herk med denne båndtvangen.. Men heldigvis så er det ikke så ofte mamsen holder i linen.. :-)
Her er vi på vei til Eikefjordstøylen, og jeg må (som vanlig) vente litt på gamla..