Jeg ble Best i Rasen på "hjemmebane" 25. april 2010. Stitch ble nestbest.. :-))