Krapylet som mamsen har dradd inn... Jeg prøver å la ham forstå at det er jeg som bestemmer...