Mamsen og jeg på tur over støylene - jeg leker litt gjemsel med mamsen, selv om hun vet at jeg aldri går langt..