Gina løpetid

Siden minnet ikke er så bra, fant jeg ut at det var en grei plass å lagre denne informasjonen. Altså til "innvortes bruk", og ikke noe mer. 🙂

25. desember 2013
08. august 2014
08. april 2015
03. januar 2016
03. oktbober 2016 - valper 13.desember.
26. mai 2017
07. februar 2018
15. november 2018 
20. juli 2019 - valper 1. oktober.
08. mars 2020 
03. november 2020
04. juni 2021
24.januar 2022