Kopiert fra NKK's championatregler

NORSK VILTSPORCHAMPIONAT (N VCH) Gjelder samtlige raser unntatt dachsrasene. Tre ganger 1. premie på blodsporprøve i Norge under tre forskjellige dommere. Minst en av premiene må være oppnådd på ordinærprøve. To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må være oppnådd ved fylte 24 måneder.

NORSK SCHWEISSHUNDPRØVECHAMPIONAT (N J(SCH)CH):   Minst tre ganger poengrekken 6‐6‐4‐6 i de fire momentene (det vil si minimum 6 poeng i moment 1, 6 poeng i moment 2, 4 poeng i moment 3 og 6 poeng i moment 4) på offisiell prøve for minst to forskjellige dommere. Dersom hunden har Norsk viltsporchampionat (se pkt. 3.8) eller tilsvarende utenlandsk premiering trenger den en gang ovennevnte poengrekke for oppnåelse av tittelen. I tillegg kreves minst en Excellent på utstilling ved fylte 24 måneder for bayersk og hannoveransk viltsporhund. For alpinsk dachsbracke er aldersgrensen 15 måneder

NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
Oppnådd minst en 1. premie på blodsporprøve i Norge eller minst en 1. premie på blodsporprøve i AK i Sverige (Bayersk og Hannoveransk viltsporhund)

Når det gjelder Bayersk viltsporhund og Hannoveransk viltsporhund, må disse nå ha bruksmeritt for å få tildelt cert. (Nytt fra 1.1.2019) Altså bestått bruksspor med minimum poengsum 4-4-4-4.