1. jul, 2018

Blodsporprøve Norsk Schweisshundklubb, forsommertreff Hornindal 30.06.18. Dommer Per Helge Hopland

Fører: Geir.
Sporstart, Tempo, Tapsarbeid, Konsentrasjon & vilje, Arbeidsmåte, Samarbeid hund/fører, Helhetsinntrykk: Særdeles godt. Premiering: 1. premie
Godt samabeidende ekvipasje som gjennomfører eit særdeles godt spor i passe tempo. Særs godt samarbeid i vinkler/blodopphald. Runderer fint, og fører lar hunden få line til å gjere jobben. Sportid 19 min.