17. jun, 2019

Bruksprøve for Schweisshunder, Løten 15.06.10 Dommer Merete Sterk-Hansen

Vilje til å ta an og følge sporet: 7x1=7
Arbeidsmåte og vilje til å arbeide på tap: 7x10=70
Skuddtest: 7x1=7
Helshetsinntrykk av hundens arbeide: 7x15=105

Resultat 189 poeng:
Hunden ringer litt i tarten. Finner spor videre og går i et behagelig tempo som holdes gjennom hele sporet. En ung hund med fører som i varmen gjør et utmerket sporarbeid. Markere begge sårleier. Kutter begge tilbakeganger. Sporer 40 min.