Ja-tzi løpetid

Siden minnet ikke er så bra, fant jeg ut at det var en grei plass å lagre denne informasjonen. Altså til "innvortes bruk", og ikke noe mer. 🙂

10. okt 2017
20. Mai 2018
06.januar.2019
28. juli 2019
08. mars 2020
02. november 2020
11. mai 2021 - parret 21./22. mai
07 .januar 2022
13. juli 2022