Ja-tzi løpetid

Siden minnet ikke er så bra, fant jeg ut at det var en grei plass å lagre denne informasjonen. Altså til "innvortes bruk", og ikke noe mer. 🙂

ca 10. okt 2017
ca 20. Mai 2018
06.01.2019