Oppstilte bilder 40 dager gamle

Amatørfotografer med valper som ikke ville stå i ro. 🙂