Doktor Hanne, Gina (og Cleo, Oddsen m.fl.) sin fastlege gjennom flere år