AVLSHANNER / STUDS

Når en skal velge ut en passende partner for sin hund, er det viktig å være klar over sin hunds fordeler og svakheter og gjøre seg tanker om hva man er ute etter å få fram i eventuelle avkom.

Kan du nok om rasen og avl til å forvalte den på best mulig måte?

Helse,temperament,eksteriør, innavlsgrad og genetisk mangfold er sentrale stikkord i denne sammenheng. 

En skal også tenke gjennom hva din puddel kan bidra med for å fremme rasen. Det er ikke slik at alle pudler skal gå i avl, det er kun de beste individene som skal føre rasen videre.

 

  

For informasjon om våre hanner, kan du klikke deg inn på hver enkelt av de i fanen til venstre

For more information about our males, please look at the menu at the left