Mynter utland U-Å


Uganda

5 cents 1966                   kv. 01                             10kr
5 cents 1966                   kv. 0/01                          15kr

50 cents 1966                 kv. 01                             15kr

1 shilling 1968                kv. 01                              20kr
1 shilling 1987                kv. 0/01                          10kr
2 shillings 1987               kv. 0/01                          10kr
100 shillings 1998           sirkulert                           20kr
200 shillings 1998           sirkulert                           20kr

Ukraina

5konimok 2006                 kv. 0                              15kr 
10konimok 2005               kv. 0/01                           5kr
10konimok 2005               kv. 0/01                           5kr solgt

10konimok 2006               kv. 0/01                          10kr
25konimok 1992               sirkulert                            5kr solgt

Ungarn

1  Krajczar 1868                  kv.1                               35kr
2  Filler 1896                       kv. 01                            20kr
2  Filler 1893                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1894                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1909                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1914                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1915                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1926                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1929                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1930                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1931                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1934                     sirkulert                          10kr
2 Filler 1973                       kv. 0                             15kr
10 Filler 1894                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1908                      kv. 0/01                         20kr
10 Filler 1909                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1915                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1916                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1927                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1942                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1972                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1974                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1975                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1976                    sirkulert                           10kr
20 Filler 1941                    sirkulert                           10kr
20 Filler 1943                    sirkulert                           10kr
20 Filler 1953                    sirkulert                           10kr
20 Filler 1968                     kv. 01                              10kr
20 Filler 1974                    sirkulert                           10kr
50 Filler 1967                     kv. 01                              10kr
50 Filler 1974                    sirkulert                           10kr
50 Filler 1975                     kv. 01                             10kr
1 Forint 1967                    sirkulert                           10kr
1 Forint 1975                    sirkulert                           10kr
1 Forint 2001                     kv.0                                10kr
5 Forint 1967                     kv. 01                              15kr
10 Forint 1971                   kv. 0/01                           20kr
2 Pengo 1942                    sirkulert                           15kr
200 Forint 1994 sølv (Deak Ferenc 1803-1876) kv.0     60krUruguay

1 centesimo 1869            kv. 1                    40kr solgt
2 centesimos 1924         sirkulert                 10kr
2 centesimos 1947         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1948          kv. 1+                   10kr
2 centesimos 1949         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1949         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1949          kv. 1+                   10kr
2 centesimos 1951         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1951          kv. 1+                   10kr
2 centesimos 1953         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1953         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1948         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1949           kv. 1+                  10kr
5 centesimos 1949         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1951          kv. 01                   10kr
5 centesimos 1951         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1953         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1960           kv. 1+                  10kr
10 centesimos 1960         kv. 1+                  10kr
10 centesimos 1960         kv. 1+                  10kr

20 centesimos 1981         kv. 0                    20kr

50 centesimos 1943 sølv  kv. 1/1-               35kr
50 centesimos 1957         kv. 01                  15kr

50 centesimos 1976         kv. 01                  15kr
1 peso           1965         sirkulert                  5kr
5 pesos          1965          kv. 0/01                15kr solgt
5 pesos          1968          kv. 01                   10kr

5 pesos          1981          kv. 01                   15kr
5 pesos           1989         kv. 0                     10kr

5 pesos           2003          kv. 0                     20kr  
10 pesos         1965          kv. 0/01                15kr
10 pesos         1968          kv. 01                   10kr
10 pesos         1969          kv. 01                   10kr

2 carpincho       2011       kv. 0/01                20kr


USA

Valør/årstall                           Kvalitet                           pris


1 cent 1974 D                      kv. 0/01                         10kr
1 cent 2013 D                      kv. 0/01                         10kr
1 dime 2013 D                       kv. 0/01                        10kr
Quarter 1972                         kv. 1                               5kr
Quarter 1974                         kv. 1+                             5kr
Quarter 1776-1976                 kv. 01                             10kr
Quarter 1988                         kv. 1+                              5kr
Quarter Georgia          1999   sirkulert                          10kr
Quarter Georgia P       1999    kv.0                               15kr
Quarter Georgia D       1999    kv.0                               15kr
Quarter Delaware P     1999   kv.0                                15kr
Quarter Delaware D     1999   kv.0                                15kr
Quarter Pennsylvania P 1999  kv.0                               15kr
Quarter Pennsylvania D 1999  kv.0                               15kr
Quarter New Jersey P   1999   kv.0                               15kr
Quarter New Jersey D   1999   kv.0                               15kr
Quarter Connecticut P  1999   kv.0                               15kr
Quarter Connecticut D  1999   kv.0                               15kr
Quarter Virgina           2000   sirkulert                          10kr
Quarter Massachusetts P 2000 kv.0                               15kr
Quarter Massachusetts D 2000 kv.0                               15kr
Quarter Maryland P      2000   kv.0                               15kr
Quarter Maryland D      2000   kv.0                               15kr
Quarter South Carolina P 2000 kv.0                              15kr
Quarter South Carolina D 2000 kv.0                              15kr
Quarter New Hampshire P 2000 kv.0                             15kr
Quarter New Hampshire D 2000 kv.0                             15kr
Quarter Virgina P          2000     kv.0                             15kr
Quarter Virgina D          2000     kv.0                             15kr
Quarter North Carolina 2001   sirkulert                         10kr
Quarter North Carolina P 2001  kv.0                             15kr
Quarter North Carolina D 2001  kv.0                             15kr
Quarter Rhode Island P 2001     kv.0                             15kr
Quarter Rhode Island D 2001     kv.0                             15kr
Quarter New York P      2001     kv.0                             15kr
Quarter New York D      2001     kv.0                             15kr
Quarter Vermont P       2001     kv.0                             15kr
Quarter Vermont D       2001     kv.0                             15kr
Quarter Kentucky P      2001     kv.0                              15kr
Quarter Kentucky D      2001     kv.0                              15kr
Quarter Louisiana        2002   sirkulert                          10kr
Quarter Louisiana P     2002    kv.0                               15kr
Quarter Louisiana D     2002    kv.0                               15kr
Quarter Mississippi P    2002    kv.0                               15kr
Quarter Mississippi D    2002    kv.0                               15kr
Quarter Tennessee P    2002    kv.0                               15kr
Quarter Tennessee D    2002    kv.0                               15kr
Quarter Ohio                2002 sirkulert                           10kr
Quarter Ohio P             2002    kv.0                              15kr
Quarter Ohio D             2002    kv.0                              15kr
Quarter Indiana P        2002     kv.0                              15kr
Quarter Indiana D        2002     kv.0                              15kr
Quarter Alabama P      2003     kv.0                              15kr
Quarter Alabama D      2003     kv.0                              15kr
Quarter Arkansas P      2003     kv.0                              15kr
Quarter Arkansas D      2003     kv.0                              15kr
Quarter Illinois P         2003     kv.0                              15kr
Quarter Illinois D         2003     kv.0                             15kr
Quarter Maine P          2003     kv.0                             15kr
Quarter Maine D          2003     kv.0                             15kr
Quarter Missouri D      2003      kv.0                             15kr
Quarter Michigan D     2004      kv.0                             15kr
Quarter Michigan P     2004      kv.0                             15kr
Quarter West Virgina   2005     kv.0                              15kr
Quarter West Virgina   2005     kv.0                              15kr

Quarter Tennessee      2014 S     kv.0                            20kr

Quarter Iowa              2017 S     kv.0                            20kr

Quarter Iowa              2017 P     kv.0                            20kr

Quarter Iowa              2017 D     kv.0                            20kr

Quarter  Frederick Douglass    2017 D   kv.0                              20kr

Quarter  Frederick Douglass    2017 P   kv.0                              20kr

   

Usbekistan


1tiyin 1994                            kv. 0                            15kr 

3 tiyin 1994                           kv. 0                            15kr 

5 tiyin 1994                           kv. 0                           20kr 

10 tiyin 1994                          kv. 0                          20kr    

20 tiyin 1994                          kv. 0                          20kr 

50 tiyin 1994                          kv. 0                          25kr 


Vanuatu

10 vatu 1983                           kv. 0                         20kr solgt

Vatican

10 lire MCMLXXII                   kv. 0                          35kr     


Venezuela

5centimos 1948                   kv. 0                                   25kr
25centimos 1954    sølv        sirkulert                              10kr

25centimos 1965                  kv. 0                                  10kr
25centimos 1965                  kv. 0                                  10kr

25centimos 1965                  kv. 0                                  10kr
25centimos 1987                  kv. 01                                10kr
25centimos 1989                  kv. 0/01                            10kr
25centimos 1989                  kv. 0/01                            10kr
50centimos 1989                  kv. 0/01                            10kr
1bolivar 1954 sølv               kv. 1/1+                          20kr solgt
1bolivar 1967                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1967                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1967                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1977                      kv.0/01                                15kr
1bolivar 1986                      kv.01                                   15kr
1bolivar 1986                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1986                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1989                      kv. 0                                   15kr
1bolivar 1989                      kv. 0                                   15kr
5bolivares 1973                    kv.01                                 15kr
5bolivares 1977                    kv.1/1+                              10kr
5bolivares 1989                    kv.0/01                              15kr

100 bolivares 1988               kv.01                                 15krVest Africa

1 francs 1964                       kv. 1                            20kr
5 francs 1970                       kv. 0/01                       20kr
50 francs 1972                      kv. 01                         20kr
50 francs 1978                      kv. 1+                         15kr

100 francs 1967                    kv. 01                          20kr
100 francs 1968                    kv. 01                          20kr
100 francs 1969                    kv. 01                          20kr

100 francs 1970                    kv. 01                          20kr
100 francs 1976                    kv. 01                          20kr


Vietnam

1 HAO 1976                        kv. 1                            10kr

1 dong 1964                        kv. 1+                          15kr   

1 dong 1976                        kv. 1                            10kr

5 dong 1960                        kv. 1+                           10kr

5 dong 1966                        kv. 1                            10kr

10 dong 1964                       kv. 1+                          10kr

10 dong 1974                       kv. 1                           10kr  

20 dong 1968                       kv. 1                           10kr

500 dong 2003                    kv. 01                          15kr

1000 dong 2003                   kv. 01                          15kr           

2000 dong 2003                   kv. 1+                          20kr

2000 dong 2003                   kv. 1+                          20kr

5000 dong 2003                   kv. 0/01                       30kr

5000 dong 2003                   kv. 0/01                       30kr
5000 dong 2003                   kv. 01                          30kr

50 XU 1963                         kv. 01                           20kr  


Yemen - arabiske republikk

5 fils 1974 (1394)               kv.0/01             10kr solgt    
10 fils 1974 (1394)             kv.0                  20kr solgt
25 fils 1974 (1394)             kv.0                  20kr solgt
50 fils 1974 (1394)             kv.0                  25kr solgt
                   

Zaire


10 Makuta 1976              sirkulert                         75kr 


Zambia

2 ngwee 1968                     sirkulert                          10kr
2 ngwee 1968                     sirkulert                          10kr

2 ngwee 1983                       kv. 01                            10kr
5 ngwee 1968                       kv. 0                             25kr 

Zanzibar

200 shilingi 2008                  kv. 0                             30kr solgt

Zimbabwe

1 cent 1986                       sirkulert                              10kr

1 cent 1989                       sirkulert                              10kr

1 cent 1990                       sirkulert                              10kr

1 cent 1991                       sirkulert                              10kr
10 cents 1980                     sirkulert                        10kr solgt
10 censt 1980                     sirkulert                              10kr

10 censt 1989                     sirkulert                              10kr  


Øst Afrika

5 cents 1941                       kv. 1+                             20kr

5 cents 1955                       kv. 1                               15kr
50 cents 1948                     kv. 1+                              10kr

1 shilling 1948                    kv. 1                                15kr

1 shilling 1952                    kv. 1                                15kr

Tysk - Østafrika


1 pesa 1892                       kv. 1/1+                          75kr solgt


Østerrike

20 Schilling 1980                   kv. 01                            25kr

10 Schilling 1958                   kv. sirkulert                    15kr

10 Schilling 1971 sølv            kv. sirkulert                    20kr
10 Schilling 1974                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1975                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1977                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1979                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1980                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1981                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1982                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1983                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1984                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1986                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1988                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1989                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1990                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1991                   kv. sirkulert                    10kr  
10 Schilling 1993                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1994                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1995                   kv. sirkulert                    10kr

5   Schilling 1952                   kv. 01                            20kr

5   Schilling 1960                   kv. sirkulert                    15kr  

5   Schilling 1969                   kv. sirkulert                    10kr  
5   Schilling 1970                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1971                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1973                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1974                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1977                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1980                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1983                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1984                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1985                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1986                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1987                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1988                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1989                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1990                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1991                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1992                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1996                   kv. sirkulert                    10kr  

1   Schilling 1935                   kv. 1+                            25kr
1   Schilling 1947                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1959                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1960                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1961                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1963                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1966                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1967                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1968                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1971                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1973                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1974                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1975                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1976                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1977                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1978                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1979                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1980                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1982                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1983                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1984                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1985                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1986                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1987                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1988                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1989                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1990                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1991                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1992                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1993                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1994                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1995                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1996                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1997                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1998                   kv. sirkulert                     5kr

1/2   Schilling 1925               kv. 1+/01                        50kr

50 Groschen 1946                kv. 1/1+                           5kr
50 Groschen 1947                kv. sirkulert                      5kr  
50 Groschen 1979                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1980                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1984                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1993                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1994                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1994                kv. 0/01                          10kr
20 Groschen 1951                kv. 01                             10kr
10 Groschen 1925                kv. sirkulert                      5kr
10 Groschen 1948                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1955                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1959                kv. 1+                               5kr
10 Groschen 1968                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1979                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1980                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1981                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1986                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1987                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1988                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1989                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1991                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1992                kv. sirkulert                      3kr

5  Groschen 1948                kv. sirkulert                      5kr
5  Groschen 1950                kv. sirkulert                      5kr
5 Groschen 1968                 kv. 0                                15kr
2 Groschen 1981                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1974                  kv. 0                               15kr
2 Groschen 1974                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1973                  kv. 0/01                          10kr
2 Groschen 1962                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1957                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1953B                kv. 1+                             15kr

1   Groschen 1924                kv. 1+                              5kr
1   Groschen 1925                kv. 01                              5kr
1   Groschen 1947                kv. 1                             5kr solgt

20 Heller 1893                     kv. 01                              15kr
20 Heller 1893                     kv. 01                              15kr
20 Heller 1894                     kv. 01                              15kr
20 Heller 1894                     kv. 1+                              15kr

10 Heller 1894                     kv. 01                              15kr
10 Heller 1895                     kv. 01                              15kr
10 Heller 1909                     kv. 01                              15kr

2   Heller 1893                     kv. 1+                              15kr
2   Heller 1897                     kv. 1+                              15kr


4 Kreuzer 1864                    kv.1                                 50kr

1 Kreuzer 1885                     kv.1+                              25kr
1 Kreuzer 1851A                   kv.1/1+                           25kr
1 Kreuzer 1851A                   kv.1/1+                           25kr
1 Kreuzer 1851B                   kv.1                                20kr
1 Kreuzer 1816S                   kv.1/1+                           45kr

5/10 Kreuzer 1885                kv.0/01                       50kr solgt

1/2 Kreuzer 1851B                kv.1                           25kr solgt
1/2 Kreuzer 1816A                kv.1/1+                      25kr solgt

Øst Timor


1 centavo 2004                    kv. 0                            20kr

5 centavos 2004                   kv. 0                            25kr

10 centavos 2004                  kv. 0                            25kr

25 centavos 2004                  kv. 0                            30kr

50 centavos 2004                  kv. 0                            30kr


Øst Tyskland - DDR

1 Pfennig 1968                   kv. 0                                15kr
1  Pfennig 1975 A               kv. 0                                15kr
10 Pfennig 1963 A               kv. 1+                              10kr
20 Pfennig 1969                  kv. 1+                              10kr
20 Pfennig 1984                  kv. 01                              10kr
50 Pfennig 1950A  bronse    kv. 1+                              30kr

50 Pfennig 1983A                kv. 01                              15kr
1 mark 1963 A                    kv. 01                              20kr
2 mark 1982 A                    kv. 01                              20kr
2 mark 1983 A                    kv. 0/01                           25kr
5 mark  1969                      kv. 1                                15kr