Informasjon til medlemmene

Din overskrift

Norsk Puddelklubb Gruppe Nord innkaller til årsmøte

30.01.2017 Klokken 19.00 i Gidsken Jakobsensvei 28-30 i Bodø

 

DAGSORDEN: 

1.          Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.

2.          Godkjenning av innkalling

3.          Styrets årsberetning.

4.          Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.

5.          Aktivitetsplan.

6.          Innsendte forslag.

7.          Valg.

 

1.          VALG AV OVENNEVNTE.

 

2.          GODKJENNING AV INNKALLINGEN

 

3.          ÅRSBERETNING.

 

Styrets sammensetning fra 28.01.2016 – 29.01.2017. har vært:

   

Leder:                                         Diane Nikolaisen (På valg) 

Kasserer:                                     Bente Eilertsen  (Ikke på valg) 

Styremedlem/Sekretær:              Diana Jensen      (Ikke på valg) 

Styremedlem:                             Elisabeth Grønås  (På valg) 

Styremedlem:                             Monica Gansmoe  (Ikke på valg) 

 

Varamedlem; valgt for 1 år:        Ellisiv Flatval (På valg)

Varamedlem: valgt for 1 år:        Helga Helen Bjørnvik (På valg)

 

Valgkomitè:alle valgt for 1 år

                                                   Lillian Smith Stenkjær (På valg)

                                                   Aina Andersen (På valg)                                  

                                                   Roger Nikolaisen (På valg)

 

 Revisor: begge valgt for 1 år

                                        John Magnar Johansen(På valg)                                  

                                                    Synnøve Fahle (På valg)

  

4. REGNSKAP OG BUDSJETT  .

Regnskap og budsjett fremlegges på årsmøtet.

 

5.  AKTIVITETSPLAN 2017

         Vil bli publisert på gruppens hjemmeside og side hos NPK og fremlagt på årsmøtet.

 

6.  INNSENDTE FORSLAG.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

7.  VALG.

Forslag til kandidater ved valgene sendes valgkomiteen poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

 

Valgkomitéen ved  

                           Aina Andersen                     Mobil: 97593006

                           Lillian Smith Stenkjær         Mobil: 90991176

                           e-post: lillian.smith.stenkjaer@gmail.com


Innkalling til årsmøtet 2015

Norsk Puddelklubb Gruppe Nord innkaller til årsmøte

28.01.2016 Klokken 19.00 i Gidsken Jakobsensvei 28-30 i Bodø

 

DAGSORDEN:

1.          Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.

2.          Godkjenning av innkalling

3.          Styrets årsberetning.

4.          Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.

5.          Aktivitetsplan.

6.          Innsendte forslag.

7.          Valg.

 

1.          VALG AV OVENNEVNTE.

 

2.          GODKJENNING AV INNKALLINGEN

 

3.          ÅRSBERETNING.

 

Styrets sammensetning fra 08.01.2015 – 26.01.2016. har vært:

  

Leder:                                         Diane Nikolaisen (ikke på valg)

Kasserer:                                    Geir Rønning (På valg)

Styremedlem/Sekretær:  Diana Jensen(På valg)

Styremedlem:                             Elisabeth Grønås (Ikke på valg)

Styremedlem:                             Monica Gansmoe (På valg)

 

Varamedlem; valgt for 1 år:        Ellisiv Flatval (På valg)

Varamedlem: valgt for 1 år:        Kine Sletnes (På valg)

 

Valgkomitè:alle valgt for 1 år

                                                   Lillian Smith Stenkjær (På valg)

Aina Andersen (På valg)                                 

                                                   Roger Nikolaisen (På valg)

 

 Revisor: begge valgt for 1 år

                                                   Roy Rønning   (På valg)                                 

                                                    Synnøve Fahle (På valg)

 

4. REGNSKAP OG BUDSJETT .

Regnskap og budsjett fremlegges på årsmøtet.

 

5.  AKTIVITETSPLAN 2016

         Vil bli publisert på gruppens hjemmeside og side hos NPK og fremlagt på årsmøtet.

 

6.  INNSENDTE FORSLAG.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

7.  VALG.

Forslag til kandidater ved valgene sendes valgkomiteen poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

 

Valgkomitéen ved  

                           Lillian Smith Stenkjær             Mobil:  004523418037

                           e-post: lillian.smith.stenkjaer@gmail.com

Din overskrift

Norsk Puddelklubb Gruppe Nord

Referat fra årsmøtet 9.1.2014

 

Årsmøtet ble avholdt i Bodø.

Tilstede: 5 tilstede, 3 via skye Medlemmer.

 

Ingen bemerkninger og innkallelsen ble godkjent.

 

DAGSORDEN:

Sak 1.   Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.

            

             Møteleder: Diane Nikolaisen

               Referent: Diane Nikolaisen

             Underskrive protokoll: Terje Grønås
             og Monica Gansmo

             Tellekorps: Roger Nikolaisen og Elisabeth Grønås

 

Sak 2.    Godkjenning av innkalling

                       Innkalling ble godkjent, ingen bemerkninger.

 

Sak 3 .  Styrets årsberetning.

             Årsberetningen ble godkjent med kommentar om 
            2 styremøte avholdt i stedet for ett.

             Grasrotandelen er på 11503,00

 

Sak 4.   Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.

             Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

            

             Budsjett ikke laget. Skal opprettes på 1. styremøte 2014
             Avhengig av aktivitetsplan.

 

Sak 5 .  Aktivitetsplan.

             Godkjent.

 

Sak 6.   Innsendte forslag: Ingen

 

7.          Valg.

 

Årsmøtet vedtok 4 mot 1stemme å gå for valgkomiteens innstilling.

 

STYRET for 2014:

         

Leder:                                        Diane Nikolaisen 
                                                   (valgt for 2 år i 2013)

Kasserer:                                   Geir Rønning 
                                                   (valgt for 2 år 2014)

Sekretær:                                  Diana Jensen 
                                                   
(valgt for 2 år i 2014)

Styremedlem:                            Elisabeth Grønås 
                                                   (valgt for 2 år i 2012)

Styremedlem:                           Monica Gansmoe 
                                                   (valgt for 2 år 2013)

 

 

Varamedlem valgt for 1 år:      Ellisiv Flatval

Varamedlem valgt for 1 år:     Linda Arild

 

 

Valgkomitè:alle valgt for 1 år

                                                 Lillian Smith Stenkjær

AinaAndersen                                 

                                                 Roger Nikolaisen

 

Revisor: begge valgt for 1 år

                                                   Roy Rønning

                                                 SynnøveFahle                                             

                                                  

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.15

 

 

 

Terje Grønås                                                        Monica Gansmoe

 (sign)                                                                  (Sign)

 

Årsberetning 2013

 

 

Styrets sammensetning fra 05.01.2013 – 09.01.2014. har vært:

         

Leder:                                       Diane Nikolaisen (valgt for 2 år i 2013)

Kasserer:                                   Terje Grønås (valgt for 1 år 2013)

Styremedlem/Sekretær:            Diana Jensen(valgt for 2 år i 2012)

Styremedlem:                           Elisabeth Grønås (valgt for 2 år i 2012)

Styremedlem:                           Monica Gansmoe (valgt for 1 år 2013)

 

 

Varamedlem; valgt for 1 år:     Eli Hjemgård På valg

Varamedlem:                           Geir Rønning På valg

 

Valgkomitè:alle valgt for 1 år

                                                 Lillian Smith Stenkjær

Aina Andersen                                 

                                                 Ingunn Hamnes

 

 Revisor: begge valgt for 1 år

                                                   Jøran Engan                                     

                                                   Knut Nilsen

 

Det har i 2013 vært avholdt 2 styremøter og flere telefonmøter. I tillegg noen uformelle møter gjennom året i forbindelse med utstillinger. Ingen fra gruppen (så vidt vi vet) deltok på generalforsamlingen. Vi har heller ikke deltatt på gruppemøte med hovedklubben.

 

Året har vært preget av liten aktivitet.

Vi har en godt etablert gruppe puddelentusiaster som møtes i Bodø hver 4. tirsdag i mnd. Monica har ansvar for dette. Facebook er annonseplass. Det er noen puddelentusiaster som møtes i Harstad og i Tromsø.

 

Vi har i år også hatt noen telefoner fra medlemmer som ønsket råd og veiledning før kjøp av valp. Ellers har det vært liten aktivitet i gruppen rundt om i distriktet så vidt styret er bekjent med.

 

Mestvinner resultater er det få som sender inn til styret. Styret har heller ikke premiert vinnerne fra 2013.

 

Ringtrening / Miljøtrening

Det har vært noe aktivitet av puddler på ukentlige treninger på Fauske tirsdag og torsdag hele året i samarbeid med Fauske og omegn hundeklubb. I Bodø har det vært en del pudler innom ringtreningene som har vært i samarbeid med Salten Brukshundklubb.

 

I Tromsø har det fremdeles ikke lyktes å få til arrangement for medlemmene. Vi jobber fremdeles med å arrangere et pelsstellkurs der.

 

Det har heller ikke lykkes å få arrangert pelsstellkurs i Tysfjord da noen medlemmer der har ønsket dette.

 

Hjemmesiden

Vi har lite oppdateringer på hjemmesiden. Diana har tatt ansvar for denne.

 

Pelsstell kurs

Vi arbeider fremdeles med å få opprettet kontaktpersoner i vårt nedslagsfelt som kan være pådrivere for å få i gang aktivitet. Dette kan bedres ved å spre styreverv rund om i vårt nedslagsfelt.

 

Grasrotandel

Grasrotandelen har vært en god inntektskilde for gruppen i 2013. Grastrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping hvor du som registrert spiller kan velge et lag eller èn forening som du ønsker å støtte –din Grasrotmottaker. Vi har registrert vår gruppe som grasrotmottaker. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte Norsk Puddelklubb Gruppe Nord For å bli en bidragsyter ta med deg spillekortet og gå til kommisjonær og si at din Grasotandel skal gå til Norsk Puddel Klubb gruppe Nordland. Vårt oranisasjonsnummer: 996194523

Midlene fra grasrotandelen for 2012 ble ikke brukt. Grasrotandelene fra 2013 var på kr. 10.460,05

 

Regnskap

Regnskapet er gjort opp med et overskudd  

Bodø 9.1.14

Norsk Puddelklubb gruppe Nord

Diane Nikolaisen, Leder

 

Norsk Puddelklubb Gruppe Nord

Referat fra årsmøtet 8.1.2011

 

Årsmøtet ble avholdt i Bodø.

Tilsted: 6 Medlemmer.

 

Ingen bemerkninger og innkallelsen ble godkjent.

 

DAGSORDEN:

Sak 1.   Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.

             Møteleder: Terje Grønås

             Referent: Diane Nikolaisen

             Underskrive protokoll: Roger Nikolaisen, Steinar Hjemgård

 

Sak 2.    Godkjenning av innkalling

                       Innkalling ble godkjent, ingen bemerkninger.

 

Sak 3 .  Styrets årsberetning.

             Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 4.   Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.

             Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

             Aktivitetsstøtte er mottatt for 2010

             Budsjett ikke laget. Skal opprettes på 1. styremøte 2011 Avhengig av aktivitetsplan.

 

Sak 5 .  Aktivitetsplan.

             Godkjent.

 

Sak 6.   Innsendte forslag.

 

1 forslag var kommet inn.

 

Gruppen ønsker å endre navn fra Gruppe Nordland til Gruppe Nord.        Forslagsstiller: Styret

 

Bakgrunn: Gruppen har het gruppe Nordland siden starten. Det har vært kontaktpersoner i Troms og Finnmark ved flere perioder opp gjennom årene, som har samarbeidet med gruppe Nordland.

 

Gruppe Nord har ”sneket” seg inn flere ganger i ulike dokument de senere år. Vi mener at Gruppe Nord er det navn som dekker det geografiske området vi representerer i dag. Gruppen har favnet Troms og Finnmark i flere år nå og vi ønsker derfor å bytte navn til Gruppe Nord. Vi har i tillegg kåret mestvinnende puddel fra Lakselv.

 

Enstemmig vedtatt. Forslaget sendes hovedstyret for endelig godkjenning.

 

7.          Valg.

 

Årsmøtet vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling

 

STYRET for 2011:

         

Leder valgt for 2 år:                 Diane Nikolaisen

Kasserer:                                   Terje Grønås

Sekretær:                                  Lillian Smith Stenkjær          

Styremedlem valgt for 2 år:     Eli Hjemgård

Styremedlem valgt for 1 år      Ann Kristin Mortensen

 

Varamedlem valgt for 1 år:      Elisabeth Grønås

Varamedlem valgt for 1 år:      Rita Karlsen

 

Valgkomitè:alle valgt for 1 år

                                                 Aina Andersen                                   

                                                 Ingunn Hamnes                                              

Sigrid Anette Solli

 

Revisor: begge valgt for 1 år

                                                   Rune Dahn                                        

                                                    Knut Nilsen

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 18.00

 

 

 

Steinar Hjemgård (sign)                                                 Roger Nikolaisen (Sign)

 

 

 

Revisjonsberetning

Norsk Puddelklubb Gruppe Nord innkaller til årsmøte

8.01.2010 Klokken 17.00 i Kariveien 1, Bodø

 

 

DAGSORDEN:

1.          Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.

2.          Godkjenning av innkalling

3.          Styrets årsberetning.

4.          Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.

5.          Aktivitetsplan.

6.          Innsendte forslag.

7.          Valg.

 

1.          VALG AV OVENNEVNTE.

 

2.          GODKJENNING AV INNKALLINGEN

 

3.          ÅRSBERETNING.

 

Styrets sammensetning fra 08.12.2009 – 31.12.2010. har vært:

Leder                : Diane Nikolaisen                                 

Nestleder          : Lillian Stenkjær

Kasserer           : Terje Grønås                                       

Sekretær          : Sidsel Johansen                          

Styremedlem    : Eli Hjemgård                               

Varamedlem     : Elisabeth Grønås                         

Varamedlem     : Elna Braseth

 

                                                                                         

4. REGNSKAP OG BUDSJETT .

Regnskap og budsjett fremlegges på årsmøtet.

 

5.  AKTIVITETSPLAN 2011.

         Vil bli publisert på gruppens side hos NPK og fremlagt på årsmøtet.

 

6.  INNSENDTE FORSLAG.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

 

1. Gruppen ønsker å endre navn fra Gruppe Nordland til Gruppe Nord.    Forslagsstiller: Styret

 

Bakgrunn: Gruppen har het gruppe Nordland siden starten. Det har vært kontaktpersoner i Troms og Finnmark ved flere perioder opp gjennom årene, som har samarbeidet med gruppe Nordland.

 

Gruppe Nord har ”sneket” seg inn flere ganger i ulike dokument de senere år. Vi mener at Gruppe Nord er det navn som dekker det geografiske området vi representerer i dag. Gruppen har favnet Troms og Finnmark i flere år nå og vi ønsker derfor å bytte navn til Gruppe Nord. Vi har i tillegge kåret mestvinnende puddel fra Lakselv.

 

 

 

7.  VALG.

Forslag til kandidater ved valgene sendes valgkomiteen poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

 

STYRET:                                                                                 

Leder                  :           Diane Nikolaisen                                   På valg for 2 år

Viseleder            :           Lillian Smith Stenkjær                           Ikke på valg, valgt for 2 år i 2009

Kasserer             :           Terje Grønås                                        På valg for 2 år

Sekretær             :           Sidsel Johansen                                   Ikke på valg, valgt for 2 år i 2009 (ønsker ikke å

 fortsette i styret )        

Styremedlem       :           Eli Hjemgård                                        På valg for 2 år

Varamedlem        :           Elisabeth Grønås                                  På valg for 1 år

Varamedlem        :           Elna Braseth                                         På valg for 1 år

 

Valgkomite:

                                      Ann Kristin Mortensen  

Norsk Puddelklubb Gruppe Nordland

 

Årsberetning 2010

 

Styrets sammensetning fra 08.12.2009 – 31.12.2010. har vært:

 

Leder:            Diane Nikolaisen                   

Nestleder:       Lillian Stenkjær

Kasserer:         Terje Grønås              

Sekretær:        Sidsel Johansen         

Styremedlem:             Eli Hjemgård 

Varamedlem: Elisabeth Grønås       

Varamedlem: Elna Braseth

 

Revisor:          Rune Dahn

 

Valkomite:       Ann Kristin Mortensen

Aina Andersen                                   

Ingunn Hamnes                                                                      

 

Det har i 2010 vært avholdt 5 styremøter og flere telefonmøter. I tillegg noen uformelle møter gjennom året i forbindelse med utstillinger. Diane Nikolaisen, Lillian Stenkjær, Eli Hjemgård og Sidsel Johansen deltok på Generalforsamlingen til Norsk Puddelklubb i april. På hovedstyrets møte med gruppene deltok Lillian Stenkjær.

 

Vår sekretær ønsket tidlig på året å få avløsning. Sekretærfunksjonen har fra høsten av vært ivaretatt av de øvrige styremedlemmene. Hun stiller derfor ikke til valg.

 

Vi har i år som i fjor hatt noen telefoner fra medlemmer som ønsket råd og veiledning før kjøp av valp.

 

Mestvinnende puddel 2010 tilhørende gruppe Nordland blir kunngjort 10. mars 2011

 

Ringtrening / Miljøtrening

Det har vært ukentlige treninger på Fauske tirsdag og torsdag gjennom hele året i samarbeid med Fauske og omegn hundeklubb. Vi har drevet bl.a. med utstillingstrening, noe dressur, samt sosialisering av både valper og voksne. I Bodø har det vær mange pudler innom ringtreningene som har vært i samarbeid med Salten Brukshundklubb.

 

I Bodø er turkvelden siste torsdag i mnd. lite benyttet av medlemmene. Diane har stor sett møtt opp alene. Vi har hatt flere forsøk på møter men det har vært liten interesse.

 

I Tromsø har det ikke lyktes å få til arrangement for medlemmene.

 

Pelsstell kurs

Vi har prøvd å arrangere pelsstellkurs men har ikke fått tilstrekelig mange påmeldte.

Vi arbeider med å få opprettet kontaktpersoner i vårt nedslagsfelt som kan være pådrivere for å få i gang aktivitet. Har du lyst meld deg!

 

 

Grasrotandel

Grastrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping hvor du som registrert spiller kan velge et lag eller èn forening som du ønsker å støtte –din Grasrotmottaker. Vi har registrert vår gruppe som grasrotmottaker. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte Norsk Puddelklubb Gruppe Nordland. For å bli en bidragsyter ta med deg spillekortet og gå til kommisjonær og si at din Grasotandel skal gå til Norsk Puddel Klubb gruppe Nordland. Vårt oranisasjonsnummer: 996194523

 

Julebord ble holdt på Fauske 4. desember.

 

Regnskap

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 1692,- 

Bodø 8.1.11

Norsk Puddelklubb gruppe Nordland

Diane Nikolaisen, Leder

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.11 | 17:13

Hei Kirsti!
Du man melde deg inn ved å gå på norsk puddelklubb sin hjemmeside og sende de en beskjed. Du kan også melde deg inn vi Norsk kennel klubb.

...
15.11 | 12:56

Hei!

Vil melde meg inn i klubben.

...
15.08 | 04:09

hei, jeg tenker å kjøpe meg dvergpuddel hvit om en stund.....avler du hvite dverg?

...
10.06 | 23:52

Hei ,Ei dame fra Sandnessjøen i Nordland som er interisert i (EI TOYJENTE FOR HJEMMEKOS )Er alene ,men mye ute i tereng å friluftsliv.

...
Du liker denne siden