TV Romerike PHBB 25 år – 2004
Per Halvorsen, Pål Engebretsen og Øivind Olsen
medvirket i programmet "mot helg" som ble vist på tv Romerike
opptaket ble innspilt på Climt i Lillestrøm.