Trombone gruppa

.

Pål Engebretsen

Spiller lead Trombone, har ansvaret for lydanlegget m.m. er også formann i phbb.
Pål er en av fire medlemmer
(Per Halvorsen, Jonny Jensen og Øivind Olsen)
 
som har vært med fra starten i 1979.

.

Email: paal.engebretsen@hyundai.no

Odd Balberg

Spiller Ventiltrombone.

.

Email: oddbal@online.no

Svein Malkjærn

Spiller Basstrombone.

.

Email: sve_mal@hotmail.com