Komp gruppa

.

Freddy Hoel Nilsen

Spiller piano, Freddy er yrkesmusiker og underviser ved Norges Musikkhøgskole - Freddy er en person vi i phbb setter meget stor pris på, 
han er en kjernekar!

 

Jonny Jensen

Spiller Gitar, er også noteansvarlig - Jonny er en av fire medlemmer som 
(Per Halvorsen, Pål Engebretsen og Øivind Olsen)
har vært med fra starten av i 1979.

 

Øivind Olsen

Spiller Bass, sitter i styre i phbb – web ansvarlig – Øivind er en av fire medlemmer
(Per Halvorsen, Pål Engebretsen og Jonny Jensen) 
som har vært med fra starten i 1979.
De femten første årene spilte han Basstrombone.

studio17@online.no

Erik Jøkling

Spiller Trommer, Erik har vært med oss på mange jobber de siste 7 årene. Erik blir bruk i mange sammenhenger for tiden spiller han på Edderkoppen (Okt/nov 08), han spiller også i et band som heter - Made in Corea - dette er et utrolig bra band, gå inn på deres hjemmeside for og lese om dem.
http://madeincorea.no/no/band/about/