Legg puslespill - med PHBB

Finn den riktige plassen for hver puslespillbit for å se bildet. Lykke til!
For booking - forespørsel m.m kontakt Øivind Olsen på tlf.905 08 220 eller mail studio17@online.no