Stallplass mm

Vi har 9 bokser på stallen samt utegang med plass til 3 hester. Hestene på stall blir sluppet ut i luftegård/beite hver morgen og tatt inn om kvelden.

Hestene blir foret 3 ganger om dagen og har ellers fri tilgang på vann og saltstein.

Fra medio juni -september har vi hestene på beite. Vi kan tilby et begrenset antall beiteplasser for hester/ ponnier som er uproblematiske i flokk og greie under håndtering.

Vi har ridebane med flomlys og hindermateriell. Ridebanen er tilgjengelig for stallens hester og oppstallatører og kan ellers leies ut til egentrening for hester utenfra på forespørsel.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.