Gården

Gården heter Søndre Solend og ligger ca en km fra Manger på Radøy. Gården er på 134 daa, altså et typisk vestlandsbruk. Vi (Anja og Sævar) kjøpte gården i 2009 og har drevet den siden.

Driften på gården er primært hest, men vi har også sauer og er i startfasen med bringebærproduksjon.

På gården har vi hester, sauer, høns, kaniner, hunder og en katt.

 

Litt om oss

Jeg (Anja) er "hovedbonden" på gården. Jeg driver gården og rideskolen i tillegg til deltidsjobb som lærer i videregående skole.

Sævar er samboeren min, han jobber selvstendig som tømrer, og er ellers vaktmester og "altmuligmann" her hjemme på gården.

Vi traff hverandre på Hvanneyri på Island i 2003 der vi begge studerte landbruk, og har vært sammen siden.